AN9634H ACW/DCW/IR/GB Electrical Safety Tester

เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ฟังก์ชั่นการทดสอบ

ACW / DCW / IR / GB Electrical Safety Comprehensive Tester
AN9634H(F)
 
รายละเอียดทั่วไป

เป็นรุ่นที่มีลดฟังก์ชั่นจากเครื่องรุ่น AN9640- seires ที่มี 7 ฟังก์ชั่น ตัดให้เหลือแค่ 4 ฟังก์ชั่นได้แก่ ACW,  DCW,  IR และ GB เพื่อตอบสนองความต้องการขอลูกค้าและประหยัดค่าใช้จ่ายลงมา เนื่องจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท อาจต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ TIS ของประเทศเรา 

รายละเอียดทางเทคนิค


การทดสอบทนแรงดันไฟฟ้าเอซีสูง (AC Withstandaing Voltage Test)
 ความจุเอาท์พุทสูงสุด   200VA (5000V / 40mA), กระแสลัดวงจรมากกว่า 200mA; 
 แรงดันขาออก  ย่าน / ความถูกต้อง   100 ~ 5000V, ± (ตั้งค่า 1% × + 5V)
 ความถี่เอาท์พุท  ย่าน / ความถูกต้อง   50Hz หรือ 60Hz, ± 0.1% × การตั้งค่า
 สัญญาณเตือนของกระแส  ขีดจำกัดด้านสูง/ความแม่นยำ   0.10 ~ 40.00mA, ± (2% ตั้งค่า × +5 นับ)
 ขีดจำกัดด้านต่ำ/ความแม่นยำ   0.10 ~ 40.00mA, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 เวลา  พิสัย   0.5 ~ 999.9 วินาที (0: เวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด)
 ช่วงเวลาขาขึ้น   0.1 ~ 999.9 วินาที
 ช่วงเวลาขาลง   0.1 ~ 999.9 วินาที
 ความถูกต้อง   ± (0.2% การตั้งค่า +1 นับ)
 มิเตอร์วัดค่า  ช่วงแรงดัน/ค่าความถูกต้อง   0.01 ~ 5.00kV, ± (1.5% การตั้งค่า + 2 นับ)
 ช่วงกระแส/ความแม่นยำ   0.10 ~ 40.00mA, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 ช่วงเวลา / ความแม่นยำ   0.1 ~ 999.9s, ± (0.2% การตั้งค่า + 1 นับ)
 แรงดันไฟฟ้าขาออก,การบิดเบือน, อัตราการปรับ   คลื่นไซน์เวฟ <2% (โหลด), ±(ตั้งค่า 1% × + 5V) (จากศูนย์ถึงเต็มโหลด)
 แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น   (0% ~ 50%) ×การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก
 การชดเชยค่าของกระแส   0.000 ~ 40.00mA, อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง
 การตรวจจับการ Arc   ระดับ 1 ~ 9, 9: ระดับสูงสุด; 0: ปิด
 การทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้าดีซีสูง (DC Withstanding Voltage Test) 
 แรงดันขาออก  ย่าน / ความถูกต้อง   100 ~ 6000Vdc, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 สัญญาณเตือนกระแส  ขีดจำกัดด้านสูง/ค่าความถูกต้อง   0 ~ 10000μA, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 ขีดจำกัดด้านต่ำ/ค่าความถูกต้อง   0 ~ 10000μA, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 เวลา  ย่านวัด   0.5 ~ 999.9 วินาที (0: เวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด)
 ช่วงเวลาขาขึ้น   0.4 ~ 999.9 วินาที
 ช่วงเวลาขาลง   1.0 ~ 999.9 วินาที (0: ปิด)
 ความถูกต้อง   ± (0.2% การตั้งค่า + 1 นับ)
 มิเตอร์วัดค่า  ช่วงแรงดัน / ความแม่นยำ   0.01 ~ 6.00Vdc ± (1.5% การตั้งค่า + 1 นับ)
 ช่วงกระแส / ความแม่นยำ   0.0 ~ 10000μA, ± (2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 ช่วงเวลา / ความแม่นยำ   0.1 ~ 999.9s, ± (0.2% การตั้งค่า + 1 นับ)
 ความจุเอาท์พุทสูงสุด   60VA (6000Vdc / 10mA)
 การปรับค่าเอาต์พุต   ± (2% การตั้งค่า + 5V), เริ่มจากโหลดเป็นศูนย์จนเต็มรูปแบบ
 ค่าชดเชยปัจจุบัน   0 ~ 200.0μA, อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง
 การเริ่มจ่ายแรงดันไฟฟ้า   (0% ~ 50%) ×การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก
 กำลังชาร์จขีดจำกัดล่างของกระแส   (0 ~ 350) μA, อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง
 เวลาปลดปล่อย   ≤200ms
 การตรวจจับ Arc   ระดับ 1 ~ 9, 9: ระดับสูงสุด; 0: ปิด
 การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Test)
 แรงดันขาออก  ช่วง / ความถูกต้อง   100 ~ 2500Vdc, ±(2% การตั้งค่า + 5 นับ)
 การแจ้งเตือนค่า  ขีดจำกัดด้านสูง- ต่ำ   1 ~ 9999MΩ
 ความถูกต้อง   100-499V,
  1 ~ 1000MΩ, ±(8% การตั้งค่า + 2 นับ) 
  1000 ~ 2000MΩ, ± (12% ×การตั้งค่า +2 นับ)
  500-2500V
  1 ~ 199MΩ, ± (2% การตั้งค่า +2 นับ)
  200 ~ 999MΩ, ± (5% การตั้งค่า +2 นับ) 
  1000 ~ 9999MΩ, ± (15% การตั้งค่า +2 นับ) 
 เวลา  ช่วงเวลาขาขึ้น   0.0.1 ~ 999.9s
 ช่วงเวลาการรีเลย์   0, 0.5 ~ 999.9s (0: อนันต์)
 ย่านวัด   0, 0.5 ~ 999.9s (0: อนันต์)
 ช่วงเวลาร่นลง   0, 1.0 ~ 999.9 วินาที (0: ปิด)
 ความถูกต้อง   ± (0.2% การตั้งค่า + 1 นับ)
 มิเตอร์วัดค่า  ย่านวัด / ความถูกต้อง  100 ~ 2500Vdc, ±(2% การตั้งค่า +5 นับ) 
 ย่านวัด / ความแม่นยำ
 
  1 ~ 9999 MΩ;  
  100 - 499V, 1 ~ 1000MΩ, ±(8% การตั้งค่า +2 นับ) 
                      1000 ~ 2000MΩ, ±(12% การตั้งค่า +2 นับ) 
  500 - 2500V, 1 ~ 199MΩ, ±(2% การตั้งค่า +2 นับ) 
                        200 ~ 999MΩ, ±(5% การตั้งค่า +2 นับ) 
                       1000 ~ 9999MΩ, ± (15% การตั้งค่า +2 นับ)
 ช่วงเวลา / ความแม่นยำ   0.1 ~ 999.9s, ± (0.2% การตั้งค่า +1 นับ)
 กำลังชาร์จขีดจำกัด ล่างของกระแส   0 ~ 3.500μA, อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง
 การทดสอบระบบกราว์ดิ่ง (Groud Boud Test)
จัดอันดับการส่งออก   กระแสไฟขาออกสูงสุด: 32A; ความต้านทานการทดสอบสูงสุด: 600mΩ;แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด: 12V
 กระแสขาออก  ย่านวัด / ความถูกต้อง   2.0 ~ 32.0A, ±(2% การตั้งค่า +5 นับ) 
 แรงดันขาออก  ย่านวัด / ความถูกต้อง   3.0 ~ 10.0V, ±(2% การตั้งค่า +5 นับ) 
 ความถี่เอาท์พุท  ย่านวัด / ความถูกต้อง   คลื่นซายน์, 50Hz หรือ 60Hz, ± 0.1% การตั้งค่า
 ขีดจำกัดการเตือน  ขีดจำกัดสูง/ ต่ำของ
 ความต้านทาน
  ช่วง: (0.1 ~ 600) mΩ (2.0 ~ 10.6) A; (0.1 ~ R) mΩ (10.7 ~ 32.0) A, R = (การตั้งค่า 6400 / current)  mΩ เมื่อมีการเปลี่ยนระดับปัจจุบันผู้ทดสอบจะคำนวณขนาดสูงสุดโดยอัตโนมัติ 
ความละเอียด: 0.1 / 1 mΩ
 ความผิดพลาด   ±(2% การตั้งค่า +5 นับ) 
 ค่าชดเชย  ย่านวัด   0 ~ 100 mΩ, การวัดอัตโนมัติ, ค่าชดเชยเปิด / ปิด
 เวลาในการทดสอบ ช่วง / ความถูกต้อง   0.5 ~ 999.9s (0: อนันต์); ± (การตั้งค่า 0.2% × + 1 คำ)
 มิเตอร์วัดค่า ช่วงกระแส/ ความแม่นยำ   2.0 ~ 32.0A (หรือ 64A), ± (อ่าน 1% × +2 คำ)
 ช่วงแรงดัน/ความแม่นยำ   3.0 ~ 10.0V, ± (1% ×การอ่าน +2 คำ)
 ความแม่นยำ   10.0 ~ 99.9 ~ 100 ~ 600mΩ± (1% ×การอ่าน +2 คำ)
ช่วงเวลา / ความแม่นยำ   0.5 ~ 999.9s (0: อนันต์); ± (0.2% ×การตั้ง +1 คำ)
ค่าชดเชยกระแส   ช่วง: 0.000 ~ 1.000mA, การวัดอัตโนมัติ, เปิด / ปิด
 เวลาทดสอบ   ช่วง: 0, (1 ~ 999.9), 0: ไม่มีที่สิ้นสุด, ความละเอียด: 0.1 วินาที, ความถูกต้อง: ± (1% ×การตั้งค่า +1 คำ) เมื่อโหมดการทดสอบคือ AUTO (GL, GN) เวลาจะเท่ากับครึ่ง
ข้อกำหนดทั่วไป
สภาพแวดล้อมการตรวจสอบและการสอบเทียบ   23 ℃± 5 ℃, (45 ~ 75)% RH, ฝุ่นน้อย
 สภาพแวดล้อมการทำงาน   0 ~ 40 ℃,, (5 ~ 90)% RH, ฝุ่นน้อย
 สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล   -10 ~ 55 ℃, (5 ~ 95)% RH, ฝุ่นน้อย
 แหล่งจ่ายไฟ   220V ± 10% 50Hz ± 5%
 การใช้พลังงาน   สูงสุด 1000VA (ไม่รวมกำลังการทำงานของวัตถุที่ทดสอบ)
 น้ำหนัก / ขนาด   ประมาณ 30kg  426 (W) x 550 (D) x 133 (H) มม.

 • AN9640BV2V3 New.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว 6 in 1 Electrical Safety Comprehensive TesterAN9640BV2(เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนที่รุ่น AN9640B ที่เลิกผลิต)7 ...

 • AN9640A/B
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Desktop Electrical Safety Comprehensive Tester AN9640A(F) / AN9640B(F) upgrade the spec more accurate รายละเอียดทั่วไป: การทดสอบสอดคล...

 • AN1640B/H
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบHigh-Precision & High Speed Safety Comprehensive Tester AN1640B(F) AN1651B(F) รายละเอียดทั่วไป เป็นรุ่นที่มีค...

 • AN9635/36/37/38
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Multiple function Electrical Safety Comprehensive Tester AN9613HS : GB Tester AN9616HS : GB Tester AN9620H, AN9620T : LC Tester AN9635H...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมาตรฐาน Standard Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651X series รายละเอียดทั่วไป: การทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐาน CCC, IEC, EN, V...

 • AN9651BV3.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านMulti-function Electrical Safety Compenhesive Tester AN9651BV3 / AN9651C รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัย ...

 • AN9651TH
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และ 1 เฟส Three & Single phase Precision Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651TH รายละเอียดทั่วไป รองรับข้อกำหนดม...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบ Information Electrical Safety Comprehensive Tester AN9652X(F) -Series รายละเอียดทั่วไป: รวมการทดสอบทั้งหมด 7 ฟั...

 • AN9630HC sieres.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นและแชลแนลComprehensive multi-channel electrical safety performance analyzerAN9637HC / AN9638HCAN9635HC / AN9636HCAN9613H...
Visitors: 97,149