เครื่องวัดความแข็ง (Shore Durometer Tester)

เครื่องวัดความแข็ง

Shore durometer Tester

เป็นหนึ่งในหลายมาตรการความแข็งของวัสดุ ความแข็งอาจจะกำหนดเป็นต้านทานของวัสดุที่จะเยื้องถาวร Shore ก็เป็น durometer  มักจะใช้ในการอ้างถึงการวัดเช่นเดียวกับที่ใช้ในตัวของมันเอง โดยปกติจะใช้เป็นมาตรการของความแข็งในพอลลิเมอร์, ยาง 

การวัดค่าความแข็งของ Durometer จะเป็นการวัดความลึกของรอยหยักในวัสดุที่สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบนมาตรฐาน Presser foots ความลึกนี้จะขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุ ที่มันมีคุณสมบัติความหนึด และระยะเวลาในการทดสอบ โดยทดสอบภายใต้มาตรฐานของ ASTM D2240 จะแบ่ง type ในการทดสอบความแข็งของแต่ละวัสดุออกเป็น 11 type แต่ที่ใช้กันส่วนมากจะมีคือ type  A, D, C 

เราสามารถเลือกเครื่องวัดค่าความแข็ง และอุปกรณ์จับยึด (test stand) ให้ตรงกับการใช้งานของวัสดุที่จะใช้วัดด้านล่าง

Visitors: 56,961