Date : Oct 18-25, 2022 @Turkiye

หลังจากห่างหายการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจเกือบ 2 ปีครึ่ง (ทริบล่าสุดก่อนหน้านี้ กลางเดือนมากราคม 2563 (2022) นี้เป็นการท่องเที่ยวที่บริษัทฯ จัดขึ้นหลังจากโรคโควิด-19 ได้ทุเล่าลงแล้ว ทางบริษัทจึงได้จัดทริบเที่ยวกันอีกเป็นครั้งที่ 4 ที่จะเดินทางไกลข้ามทวีปไปสู่ประเทศที่ดินแดนที่คาบเกี่ยวกับระหว่าง 2 ทวีป (ทวีปเอเซียและทวีปยุโรป) นั้นก็คือ....ประเทศตุรกี หรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นประเทศตุร์เคีย ในระหว่างวันที่ 18-23 ตุลาคม 2565 (เป็นระยะเวลา 8 วันเต็ม) เพื่อเปิดโลก เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสของอีกฝั่งของโลก ได้รับรู้ ซึมสับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำรงชีวิต รวมถึงแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่และเลื่องลือของโลกสมัยดีกดำบรรพ์ 

ทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้มอบให้กับผู้ร่วมงาน พนักงาน รวมถึงญาติมิตร เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบความสุขให้กับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องที่ทำให้บริษัทฯ มีความ เจริญเติบโต มั่นคง และมั่งคั้งไปพร้อมกับผู้ร่วมงาน พนักงานทุกๆคน  ดังลโลแกนที่ว่า.......

                                                                 "Techno Test makes your life a good success"

 • Skype_Picture_2020_01_21T08_31_04_855Z
  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ได้ออกไปเที่ยวยังต่างประเทศและเป็นครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นแต่เป็นที่.....HOKKAIDO.... ที่บริษัทฯ พาเพื่อนร่วมงาน ไปฉลองยอดขายปี 2019 ตามเป้าที่ตั้งไว้ (ยอด...

 • banner-of-TTS.png
  การแสดงสินค้าของบริษัทฯ NEPCON THAILAND 2019 ปีที่ 6 ก็มาถึง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัดได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON THAILAND 2019 โดยครั้งนี้บริษัท AINUO INSTRUMENTS...

 • IMG_1123
  การท่องเที่ยวยังต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี ที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่ๆ ของบุคคลกรของบริษัทฯ ฟรี ตลอดงาน

 • IMG_9156
  บริษัทฯ เลี้ยงฉลอง!!!!! ยอดเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยการพาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไปเที่ยว ฉลอง กันที่ ประเทศญี่ปุ่น

 • 304.jpg
  บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด หนึ่งในผู้นำเข้าเครืองวัดฯ มีส่วนช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ ในสภาวะที่ทั้งโลกประสบปัญหาวิกฤต ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ ได้รวมบริจาคเครื่องวั...

 • Skype_Picture_2019_10_02T10_07_03_035Z.jpeg
  เนื้อหา........กำลังดำเนินการ.................
Visitors: 145,829