แอลซีอาร์มิเตอร์ (LCR Meter)

แอลซีอาร์มิเตอร์

LCR meter

เป็นเครื่องมือที่วัดค่าของอุปกรณ์คอมโพแนนท์ (Component parts) ทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ตัวเหนี่ยวนำ (L), การเก็บประจุ (C) และความต้านทาน (R)) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเหนี่ยวนำ, ความจุและความต้านทานขององค์ประกอบเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ดำเนินการขึ้นอยู่กับความจุเหนี่ยวนำหรือความต้านทาน ดิจิตอล LCR เมตรวัดในปัจจุบัน (I) ที่ไหลผ่านอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ (DUT) แรงดันไฟฟ้า (V) ทั่ว DUT และมุมเฟสระหว่าง V วัดและกระแสจากทั้งสามวัดทั้งหมดต้านทานพารามิเตอร์นั้นจะสามารถ คำนวณ LCR เมตรโดยทั่วไปมี สี่สายเชื่อมต่อ Kelvin เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DUT ภายใต้การทดสอบ การเชื่อมต่อเคลวินช่วยลดข้อผิดพลาดเนื่องจากสายและการเชื่อมต่อกับ DUT

LCR มิเตอร์ แบ่งแยกย่อยได้ 3 ประเภทคือ

1. แอลซีอาร์มิเตอร์ แบบมือถือหรือพกพา (Handheld LCR Meter) เป็นมิเตอร์น้ำหนักเบาเหมาะกับการพกพาเป็นแบบใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน ส่วนใหญ่รุ่นใหม่มีความถี่การทดสอบหลายและการเชื่อมต่อ USB สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำรุงรักษาข้อมูลและการประยุกต์ใช้บริการ ความถูกต้องแม่นยำอยู่ใน 0.2% เป็น 0.1%

2. แอลซีอาร์มิเตอร์แบบแหน็บ (Tweezers LCR Meter) รูปแบบของเครื่องเป็นลักษณะแบบแหน็บ สำหรับคีบหรือหนีบจับตัวชนิดงานที่เป็นลักษณะ surface mounted หรือ SMT ขนาดเล็ก 1-3mm หรือชิ้นงานที่ไม่มีขา โดยมิเตอร์แสดงผลการวัดจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่อง เหมาะกับชิ้นงานและพื้นที่ขนาดเล็กหรือในที่แคบ   

3. แอลซีอาร์มิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (Bench-top LCR Meter) โดยทั่วไปมีคุณสมบัติมากกว่าแบบมือถือพกพา เช่น ความถี่โปรแกรมที่ดีกว่า ความแม่นยำในการวัด 0.01% การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับการใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณลักษณะขั้นสูงกว่า เช่น DC Bias voltage, DC Bais Current และความสามารถในการกวาด ล้วนแล้วเป็นฟังก์ชั่นปกติของ LCR มิเมตร์


  • Handheld LCR Meter.png
    แอลซีอาร์มิเตอร์แบบมือถือ Handheld LCR Meter เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา สะดวกในการวัดค่าความต้านทาน (Resistance) ค่าตัวเก็บประจุ (Capac...

  • Bench-top LCR Meter.png
    แอลซีอาร์มิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ Bench-top LCR Meter เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าคอมโพเนนต์ต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัดค่าความต้านทาน (Resistance) ค่าตัวเก็บประจุ (Capacitanc...
Visitors: 149,143