เครื่องมืองานสอบเทียบ (Calibrator)

เครื่องมืองานสอบเทียบสำหรับงานไฟฟ้า

Electrical calibrator 

เครื่องมืองานสอบเทียบสำหรับงานไฟฟ้า หรือ Electrical calibrator คือ เครื่องมือที่สามารถกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าแบบต่างๆ และยังสามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้ในเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับงานสอบเทียบอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบสัญญาณทางไฟฟ้า โดยเครื่องมืองานสอบเทียบนี้ยังสามารถใช้กับลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการสอบเทียบเครื่องมือ - อุปกรณ์ เช่น เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล Pressure/ Level/ Flow Transmitter เป็นต้น


 • TM-100.jpg
  เครื่องสอบเทียบเสียง Sound Calibrator TM-100 รายละเอียดทั่วไป: ตั้งค่าระดับเสียงมาตรฐาน ที่ 94dB และ 114dB โดยอ้างมาตรฐาน ANSI S1 4-1984 และ IEC 942 1988 Class 2 1/2 นิ้ว ไมโครโฟ...

 • AN20015.jpg
  เครื่องสอบเทียบอุปกรณ์ทดสอบแรงดันสูงแบบ AC/DC AC/DC Hipot Tester Calibrator AN20015(F) รายละเอียดทั่วไป: รองรับมาตรฐาน JJG795-2004 เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่อง With...

 • AN20160.jpg
  เครื่องสอบเทียบเครื่องทดสอบกราว์บอนด์ Ground Bond Resistance Tester Calibrator AN20160(F) รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องที่สอบเทียบที่ปฎิบัติตาม JJG984-2004 ของเครื่องทดสอบกราว์บ...

 • 9615-15.jpg
  อุปกรณ์การสอบเทียบแบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความปลอดภัยที่ครบวงจรไฟฟ้า Full Automatic Calibration Device for Electrical Safety Comprehensive Tester AN965-15 (F) รายละเอียดทั่วไป: ...
Visitors: 66,479