บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด-ทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยมียี่ห้อสินค้ามากกว่า 30 ยี่ห้อ จำนวนสินค้ากว่า 1000 ชนิด ไว้ให้เลือก อาทิเช่น

 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Safety Comprehensive                Tester) สำหรับวัดค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ได้แก่ ACW, DCW, IR, GB, LC, PWR, VS, Wait และ L-N
 • เครื่องวัดและทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของขดลวด (Coils), สเตเตอร์ (Stator) และมอเตอร์                    (Motor) ทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส (Coils & Stator & Motor Comprehensive Testing System)  
 • เครื่องมือวัดและบันทึกค่าของอุณหภูมิ/ความชื้น (Temperature/Humidity Data Recorders)
 • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง-กระแสสลับแบบปรับความถี่ ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส (DC Power Supplies &           Single-phase & Three-phase AC Power Supplies )
 • เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้า-ค่าความสิ้นปลื้องการใช้พลังงาน (1/3-phase AC & DC Power Analyzer)
 • เครื่องมือวัดและกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เป็นต้น
 • เครื่องมือวัดควาหนาของสารเคลือบ (Coating Thickness gauge)
 • เครื่องมือวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Testers) เช่น วัดลม/แสง/สี/เสียง/อุณหภูมิ/ความชื้น
 • เครื่องมือทดสอบค่าแรงดึง แรงกด แรงบิด ต่างๆ และอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน (Push-pull gauge)
 • เครื่องวัดค่าความตึงของเส้นลวด-เส้นใย-ลวดสลิง (Tension & Rope Tension meter)
 • อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆ เช่น สายมิเตอร์ สายออสซิลโลสโคป           สาย 4 wire สายทดลอง สาย-ปลั๊กเทอร์โมคับเปิ้ล
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายงานทางด้านระบบควมคุมและทดสอบอัตโนมัติต่างๆ อาทิเช่น งานทางด้าน AOI (Automated Optical Inspection) งานทางด้าน Vision Inspection machine งานที่เกี่ยวกับ Functional Tester และ Customs design and Integration of test & measuring instruments system   เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลาย อาทิเช่น 

 • เครื่องทดสอบการเปิดฝาหน้าของเครื่องซักผ้า (Open Test a front cover of Washing machine) 
 • เครื่องทดสอบการปล่อยตกของเครื่องซักผ้าหลากหลายชนิด (Drop Test system of a variety Washing machine) 
 • เครื่องทดสอบการทำงานของ Thermostat ที่เป็นชิ้นส่วนของตู้เย็น
 • การทดสอบค่าความปลอดภัยทั้งระบบของเครื่องปั็มน้ำทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส ในเครื่องเดียวกัน (Completed testing solution of water pump)
 • การออกแบบระบบสายการผลิตลำเลียงแบบกึ่งอัตโนมัติพร้อมระบบทดสอบฟังก์ชั่นและเก็บค่า 100 เปอร์เซ้นต์  (Semi-Auto line conveyor system with                  comprehensive functional testing and data recording system ) ของการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์
 • โปรเจ็กปี 2019 เครื่องทดสอบอุณหภูมิ (Aging temperature testing chamber) ขนาดทดสอบชิ้นงานในแต่ละครั้งสูงสุดที่ 60 ชิ้นงาน  
 • โปรเจ็กปี 2020 งานติดตั้งระบบพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบของสายการผลิตใหม่ที่ผลิตสินค้าชนิดใหม่ (ตู้อบระบบไฟฟ้าและแก๊ส; Big Swing Oven) ทั้งระบบ
 • โปรเจ็กปี 2022 ชุดเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 600 โวลท์ และ 800 โวลท์ ให้กับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ จำนวน 25 เอาท์พุทต่อตู้ จำนวน 3 ตู้ทดสอบ              จุดประสงค์เพื่อการทดสอบแบบ Burn-In testing system ของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์  
 • และอื่น ฯลฯ
                         Yearly Trip in Istanbul 2022            
 
 
 ขยายสาขาเพิ่ม ยังต่างแดน !!!!!

เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่มีเข้ามามากและค่อนข้างหลากหลาย ฉะนั้นทางผู้บริหารเล็งเห็นว่า...จะทำอย่างไรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ ทางบริษัทฯ พยายามหาแหล่งต้นทุนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่ง ทำให้เกิดการตั้งสาขาขึ้นยังต่างประเทศ โดยเลือกที่ประเทศจีน อย่างที่พวกเรา ๆ ก็รู้กันดีอยู่ว่า ประเทศจีน เป็นแหล่่งที่ช่วยลดต้นทุน ในขนาดที่คุณภาพของงานก็ไม่ลดถ้อยลงไปเลย เมื่อเทียบกับสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับคุณภาพงานไว้เหมือนเดิม  พร้อมกับการบริการหลังการขาย ที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน ให้สมกับ สโรแกนของพวกเรา......TTS Met Your Test At Well.......
 
 
 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง        

 • เครื่องทดสอบสเตเตอร์ และมอเตอร์ Stator/Motor Tester AN96951B(F) เหมาะสำหรับการทดสอบ มอเตอร์แบบเฟสเดี่ยวหลายขด, มอเตอร์ ....(อ่านต่อ)

 • แหล่งจ่ายไฟรุ่นนี้ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเอาท์พุทอัจฉริยะ มี IGBT พร้อมรูปคลื่นเอาต์พุตบริสุทธิ์ ตัวจ่ายไฟมีความสามารถในการทนต่อแรง....(อ่านต่อ)

 • เกจวัดความหนาของสารเคลือบ เป็นวัดความหนาของวัสดุที่เชื่อถือได้และแม่นยำช่วยให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ตัววัดความหนาฟิล์มแห้ง.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบปืน สามารถวัดค่าตั้งแต่ -50 ถึง 750 องศาเซลเซียล ออกแบบขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยเลนส์เพื่อ.....(อ่านต่อ) **มีสินค้า**

 • เป็นเครื่องทดสอบ 3 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียวกัน คือ การทดสอบการทนแรงดันไฟสูงแบบ AC/DC และทดสอบความต้านทานของ.....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เป็นเครื่องทดสอบการทนแรงดันไฟสูงแบบเอซีและค่าความต้านทานฉนวน สำหรับทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน.....(อ่านต่อ)***มีสินค้า***

 • เป็นเครื่องทดสอบค่าการทนแรงดันไฟสูงและค่าความต้านทานฉนวนอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่สามารถทดสอบได้ในเครื่องเดียวกัน.....(อ่านต่อ)***มีสินค้า***

 • เครื่องกราด์บอนด์ เป็นเครื่องทดสอบระบบกราด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสดงผลการทดสอบระหว่าง ค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟ......(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เครื่องวัดความต้านทานกระแสตรง DC ใหม่ เแบบสัมผัสและจอ LCD สะดวกต่อการใช้งานมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม CPU 32 บิต.....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า ***

 • เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ -30 ถึง 550 องศา จอแสดงผล LCD Backlight สามารถเลือกหน่วยได้ทั้ง : ºC/ ºF มีเลเซอร์ชี้เป้าหมายที่จะวัด...(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • วัดอุณหภูมิร่างกายระยะไกล ป้องกันการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหรืออยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง วัดอุณหภูมิได้ถูกต้องรวดเร็ว.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดแรงแบบดิจิตอลขั้นสูง รุ่นซีรีส์ 5 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทดสอบแรงดึงและแรงอัดในการควบคุมคุณภาพการผลิตและ....(อ่านต่อ)
    


 • แหล่งจ่ายไฟ AC ซีรีส์ ANFH(F) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเอาต์พุตอัจฉริยะ IGBT พร้อมรูปคลื่นเอาต์พุตบริสุทธิ์ ตัวจ่ายไฟมีความสามารถ....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เป็นเครื่องมีหลักการวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิล ใช้ในการวัดอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีการวัดแบบวนซ้ำ ดังนั้นอัตราการสุ่มตัวอย่า.....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่าที่รองรับเซนเซอร์แบบหลายชนิด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น กระแส แรงดันไฟฟ้าแรงดัน ระดับของเหลว การไหล การ.....(อ่านต่อ) **มีสินค้า**

 • โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IEC จะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลายช่อง ใช้ระบบควบคุมไมโครโปรเซส เซอร์ ARM ประสิทธิภาพสูงพร้อมจอ LCD สีขนาด 7 นิ้วและหน้าจอแบบสัม....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เครื่องวัดความต้านทานกระแสตรงแบบหลายช่องการวัด การใช้งานมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม สำหรับการทดสอบความต้านทาน....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เป็นรุ่นที่มีลดฟังก์ชั่นจากเครื่องรุ่น AN9640- seires ที่มี 7 ฟังก์ชั่น ตัดให้เหลือแค่ 4 ฟังก์ชั่นได้แก่ ACW, DCW, IR และ GB.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดรุ่นนี้ เป็นมิเตอร์ชนิดมือถือ แบบตัวตรวจวัดแยกโพร๊บออกจากมิเตอร์ ที่วัดค่าความตึงแบบการวิ่งได้อย่างแม่นยำ.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด เป็นเครื่องวัดความตึงแบบใช้มือถือ แสดงผลดิจิตอลแบบพกพาที่ สามารถวัดความตึงของวัสดุใยและ.....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • แหล่งจ่ายไฟ DC แบบโปรแกรมค่าได้ 3 เอาท์พุท สามารถจ่ายเอาท์พุทขนาด 30V/3A หรือ 30V/6A หรือ 60V/3A ในเวลาเดียวกัน มีค่าความละเอียด.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัย รุ่น AN96 มีหน้าที่ในการทนต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ, แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อกระแส.....(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

 • เครื่องทดสอบแรงดึง-กด รุ่น EJY-A เป็นเครื่องที่รวมเอาตัวเซ็นเซอร์ไว้ในเครื่องเพื่อทดสอบแรงดึงหรือ แรงอัดมาแทนที่เครื่องทดสอบ...(อ่านต่อ) ***มีสินค้า***

Customized Electrical Safety Comprehensive Testers

เป็นการประกอบเครื่องมือทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมเข้าไว้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC Power Supply) พร้อมทั้งโปรแกรมที่ออกแบบรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานต่างๆ ดังนี้
 
1. ในเครื่องทดสอบนี้มีการรวมเครืองจ่ายไฟไว้ในระบบ ทำให้เวลาในการทดสอบลดลง ผู้ปฎิบัติงานไม่จำเป็นต้องมาปรับเปลี่ยนแรงดันไฟให้ตรงกับสินค้าที่ต้องการ
    ทดสอบแต่อย่างได้ เช่น หากสินค้าต้องการใช้ไฟ 110Vac/60Hz หรือ 220Vac/50Hz ในระบบนี้จะสั้งงานจากการตั้งค่าได้โดยไม่ต้องไปปรับแหล่งจ่ายไฟ
2. โปรแกรมมีการบันทึกและเรียกดูค่าการทดสอบทั้งหมดที่ผ่านมาได้ รวมทั้งเพิ่มรูปแบบการทดสอบใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา หากต้องการด้วยตนเอง
3. ในระบบนี้ ป้องกันการใส่ผลทดสอบผิดพลาด คาดเคลือ่นหรือเกิดจากการลืมใส่จากผู้ใช้ปฎิบัติงาน เพราะผลทดสอบทั้งหมดได้ถูกบันทึกลงในใบงาน
    (check sheet) ไว้แล้ว
4. เป็นการรวบรวมฟังก์ชั่นทั้งหมดของการทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน-นอก เพื่อให้โรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ สามารถใช้ได้ในราคาที่ถูกกว่า
    เครื่องทดสอบยี่ห้ออื่นๆ 
 
    ทั้งนี้ได้มีโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ได้ใช้งานแล้ว อาทิ เช่น 

        1. บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
        2. บริษัท ชาร์ป แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
        3. บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอลแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
        4. กลุ่มบริษัทในเครือโตชิบา เช่น บ.ไทย โตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด, บ.โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น
        5. บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
        6. บริษัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มเครือซีพี
        7. บริษัท เบโค ไทย จำกัด 
        8. บริษัท แครทโก จำกัด
        9. บริษัท เทอร์มีเดช จำกัด
        10. บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
        11. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คตริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
        12. บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครื่อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อฟูจิตสึ 
        13. กลุ่มบริษัทในเครือสินค้าภายใต้ชื่อยี่ห้อพานาโซนิค ต่างๆ 
        14. กลุ่มบริษัทในเครือ SNC (ผู้ผลิตสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดใหญ่) เช่น บริษัท SCAN, SAWHA, SAHP
        15. และบริษัทต่างๆ อีกมากมาย เกินกว่า 100 บริษัทฯ

                                                       

        เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด        เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด พร้อมเต้าปลั๊กแบบต่างๆ
                              (AN9640A  + AN97005H)                                                                  (AN9640BV3  + AN97005H)                                                           (การออกแบบ: แบบตามความต้องการลูกค้าปี 2018)                        (การออกแบบ: แบบใหม่ล่าสุดตามความต้องการลูกค้าปี 2022)                   

งานทอดกฐินสามัคคี                                                                                                                                         

.....เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะทำนุบำรุงรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
โดยทาง บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ได้เป็นประธานองค์กฐิน ตามรายละเอียดใบฎีกา

                                    
มีภาพบรรยากาศในวันงานฯ 

 
Visitors: 115,637