เครื่อ       

บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด-ทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยมียี่ห้อสินค้ามากกว่า 15 ยี่ห้อ จำนวนสินค้ากว่า 300 ชนิดไว้ให้เลือก อาทิเช่น

 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Safety Comprehensive Tester) สำหรับวัดค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ได้แก่ ACW, DCW, IR, GB, LC, PWR, VS
 • เครื่องวัดและทดสอบค่าต่างๆ ของขดลวด (Coils), สเตเตอร์ (Stator) และมอเตอร์ (Motor) ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส   
 • เครื่องมือวัดและบันทึกค่าของอุณหภูมิ/ความชื้น (Temperature/Humidity Data Recorders)
 • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง-กระแสสลับแบบปรับความถี่ ทั้ง 1และ 3 เฟส (AC&DC Power Supplies)
 • เครื่องมือวัดและกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เป็นต้น
 • เครื่องมือวัดควาหนาของสารเคลือบ (Coating Thickness gauge)
 • เครื่องมือวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Testers) เช่น วัดลม/แสง/สี/เสียง/อุณหภูมิ/ความชื้น
 • เครื่องมือทดสอบค่าแรงดึง แรงกด แรงบิด ต่างๆ และอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน (Push-pull gauge)
 • อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆ เช่น สายมิเตอร์ สายออสซิลโลสโคป                                                                                              สาย 4 wire สายทดลอง สาย-ปลั๊กเทอร์โมคับเปิ้ล

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายงานทางด้านระบบควมคุมและทดสอบอัตโนมัติต่างๆ อาทิเช่น งานทางด้าน AOI (Automated Optical Inspection) งานทางด้าน Vision Inspection machine งานที่เกี่ยวกับ Functional Tester และ Customs design and Integration of test & measuring instruments system เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อาทิเช่น 

 • เครื่องทดสอบการเปิดฝาหน้าของเครื่องซักผ้า (Open Test a front cover of Washing machine) 
 • เครื่องทดสอบการปล่อยตกของเครื่องซักผ้าหลากหลายชนิด (Drop Test system of a variety Washing machine) 
 • เครื่องทดสอบการทำงานของ Thermostat ที่เป็นชิ้นส่วนของตู้เย็น
 • การทดสอบค่าความปลอดภัยทั้งระบบของเครื่องปั็มน้ำทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส ในเครื่องเดียวกัน ( Completed testing solution of water pump)
 • และอื่น ฯลฯ
    

 • เกจวัดความหนาของสารเคลือบ เป็นวัดความหนาของวัสดุที่เชื่อถือได้และแม่นยำช่วยให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ตัววัดความหนาฟิล์มแห้ง.....(อ่านต่อ)

 • เครื่องวัดแรงแบบดิจิตอลขั้นสูง รุ่นซีรีส์ 5 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทดสอบแรงดึงและแรงอัดในการควบคุมคุณภาพการผลิตและ....(อ่านต่อ)

 • โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IEC จะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง....(อ่านต่อ)

 • เป็นรุ่นที่มีความแม่นยำสูงมากที่ระดับ 1% และความเร็วสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (สายดิน, แรงดันไฟฟ้าทนต่อการทดสอบแบบ....(อ่านต่อ)

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เป็นอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น พร้อมห้องสต๊อกสินค้าแยกส่วน ห้องรับรองลูกค้าและห้องสาธิตสินค้าที่มีเนื้อที่ใช้สอยมากกว่า 1,200 ตารางเมตร ไม่ร่วมกับที่สาขาแรก เพื่อการรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งขยายพื้นที่สต๊อกสินค้าให้ใหญ่กว่าเดิม ทั้งนี้ทำให้ตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าที่มีมากขึ้นและหลากหลาย 

 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง            


 • เครื่องกราด์บอนด์ เป็นเครื่องทดสอบระบบกราด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสดงผลการทดสอบระหว่าง ค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้า......(อ่านต่อ)

 • เป็นเครื่องทดสอบการทนแรงดันไฟสูงแบบเอซีและค่าความต้านทานฉนวน สำหรับทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ......(อ่านต่อ)

 • เป็นเครื่องทดสอบค่าการทนแรงดันไฟสูงและค่าความต้านทานฉนวนอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่สามารถทดสอบได้ในเครื่องเดียวกัน.....(อ่านต่อ)

 • เป็นเครื่องทดสอบ 3 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียวกัน คือ การทดสอบการต้านทานแรงดันไฟสูงแบบ AC/DC และทดสอบความต้านทานฉนวน.......(อ่านต่อ)

 • แหล่งจ่ายไฟเอซี เอาท์พุทเฟสเดียว Supply AN97(F) เป็นสินค้ามีมาตฐาน ความเที่ยงตรงสูงเมื่อเแรียบเทียบกับราคา....(อ่านต่อ)

 • เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ร่วมทุกฟังก์ชั่นในการวัดค่าความปลอดภัยไว้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้ลดจำนวนพนักงานและเวลาทดสอบ ในราคาที่ประหยัด........(อ่านต่อ)

 • เครื่องทดสอบสเตเตอร์ และมอเตอร์ Stator/Motor Tester AN96951B(F) เหมาะสำหรับการทดสอบ มอเตอร์แบบเฟสเดี่ยวหลายขด, มอเตอร์ PG,....(อ่านต่อ)

Customized Electrical Safety Comprehensive Tester

เป็นการประกอบเครื่องมือทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมเข้าไว้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC Power Supply) พร้อมทั้งโปรแกรมที่ออกแบบรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. ในเครื่องทดสอบนี้มีการรวมเครืองจ่ายไฟไว้ในระบบ ทำให้เวลาในการทดสอบลดลง ผู้ปฎิบัติงานไม่จำเป็นต้องมาปรับเปลี่ยนแรงดันไฟให้ตรงกับสินค้าที่ต้องการทดสอบแต่อย่างได้ เช่น หากสินค้าต้องการใช้ไฟ 110Vac/60Hz หรือ 220Vac/50Hz ในระบบนี้จะสั้งงานจากการตั้งค่าได้โดยไม่ต้องไปปรับแหล่งจ่ายไฟ

2. โปรแกรมมีการบันทึกและเรียกดูค่าการทดสอบทั้งหมดที่ผ่านมาได้ รวมทั้งเพิ่มรูปแบบการทดสอบใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา หากต้องการด้วยตนเอง

3. ในระบบนี้ ป้องกันการใส่ผลทดสอบผิดพลาด คาดเคลือ่นหรือเกิดจากการลืมใส่จากผู้ใช้ปฎิบัติงาน เพราะผลทดสอบทั้งหมดได้ถูกบันทึกลงในใบงาน (check sheet) ไว้แล้ว

4. เป็นการรวบรวมฟังก์ชั่นทั้งหมดของการทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน-นอก เพื่อให้โรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ สามารถใช้ได้ในราคาที่ถูกกว่าเครื่องทดสอบยี่ห้ออื่นๆ

ทั้งนี้ได้มีโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ใช้งานแล้ว อาทิ เช่น บ.อิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บ.ชาร์ป แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บ. ทีที คอร์ปอเรซั่น จำกัด บ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด, บ.เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น 


เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด 
(AN9640B with 20mA + AN97005H)    เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด พร้อมเต้าปลั๊กแบบต่างๆ
(AN9640A with 100mA + AN97005H) 
(การออกแบบ: แบบใหม่ล่าสุดตามความต้องการลูกค้า)
 

Visitors: 51,829