เครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature meter)

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

Thermometer / Temperature meter

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือไล่ระดับอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิมีสององค์ประกอบที่สำคัญคือ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบางอย่างเกิดขึ้นกับอุณหภูมิบวกหมายถึงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแปลงนี้เป็นค่าตัวเลข มีหลักการที่แตกต่างกันโดยที่เครื่องวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันทำงานอยู่ รวมถึงการขยายตัวทางความร้อนของของแข็งหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงในความดันของก๊าซได้รับความร้อนหรือเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีชนิดวัดอินฟราเรดพลังงานที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ช่วยให้การวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการควบคุมและควบคุมกระบวนการในการศึกษาสภาพอากาศในการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานหลักๆ เป็น 3 แบบคือ 1. แบบมือถือ (Handheld) 2. แบบตั้งโต๊ะ (Bench-top) และ 3.แบบปืน (Gun) ทั้งนี้ในแต่ละแบบนัั้น มีจำนวนช่อง (channel) ตั้งแต่ ช่องเดียว หรือ 2 ช่อง 4 ช่อง หรือมากกว่า 100 ช่อง เป็นต้น  


  • Infared Thermometer.png
    เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดInfrared Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่อ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อนบางครั้งเรียกว่ารังสีว่าควา...

  • Handheld Temp Meter.png
    เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้มือจับวัด หรือ Handheld Digital Thermometer คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที...

  • Bench-top temperature Meter.png
    เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะBench-top Digital Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ หรือ Bench-top Digital Temperature meter คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหล...
Visitors: 111,220