แหล่งจ่ายไฟดีซี (DC Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

DC Power Supply

แหล่งจ่ายไฟ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดไฟฟ้า น้าที่หลักของแหล่งจ่ายไฟคือการแปลงรูปแบบหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าไปยังอีกรูปแบบหนึ่งหรือให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่า แปลงพลังานไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟทุกเครื่องจะต้องได้รับพลังงานที่เป็นอุปกรณ์ในการโหลดของตนเช่นเดียวกับพลังงานมันกินในขณะที่การปฏิบัติงานว่าจากแหล่งพลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟอาจจะได้รับพลังงานจากหลากหลายชนิดของแหล่งพลังงานรวมทั้งระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ DC เป็นหนึ่งในแหล่งจ่ายไฟที่ให้แรงดันไฟฟ้าของขั้วคงที่ (ไม่ว่าจะบวกหรือลบ) เพื่อโหลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟ DC อาจจะขับเคลื่อนจากแหล่ง DC หรือจาก แหล่ง AC ที่มาเป็นแหล่งจ่ายหลักก็ได้

ป็นเครื่องที่เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงให้กับโหลด (load) ในบางครั้งอาจต้องการเอาท์พุทในการจ่ายมากกว่า 1 เอาท์พุท ทำให้สามารถแบ่งประเภทของแหล่งจ่ายไฟออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

    1. แบบเอาท์พุทเดียวหรือ Single-output

    2. แบบหลายเอาท์พุทหรือ Multi-output ในกลุ่มนี้จะมีเอาท์พุทได้ตั้งแต่ 2, 3 และ 4 เอาท์พุทตามลำดับ

โดยปัจจุบัน ได้มีแหล่งจ่ายไฟ DC อีกประเภทที่สามารถโปรแกรมค่าเอาท์พุทตามที่ต้องการได้หรือเรียกว่า Programmable DC Power supply เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ท่านสามารถเลือกดูหมวดสินค้าตามความต้องการได้ตามรายละเอียดด้านล่าง


 • DC PS single output.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเอาท์พุทเดียวSingle Output DC Power Supply เป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดพื้นฐานที่การจ่ายไฟให้กับชิ้นงานจุดเดียว ชนิดของเครื่องจ่ายมีทั้งแบบ Linear และ Switching ในส่วน...

 • DC PS Dual output.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเอาท์พุทคู่Dual Output DC Power Suppliesแหล่งจ่ายไฟคู่เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงปกติสามารถให้แรงดันบวกและลบได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์มีความเสถีย...

 • Triple Qutput DC PS.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบ 3 เอาท์พุทTriple Output DC Power Suppliesพาวเวอร์ซัพพลายแบบ 3 เอาท์พุต มีทั้งแบบตั้งโปรแกรมได้หรือไม่ก็ได้ ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าหลายช่องสั...

 • DC PS 4 ch.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบ 4 ช่องเอาท์พุทFour Output DC Power Suppliesเป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งจ่ายไฟขนาด 2 หรือ 3 เอาท์พุท ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน แต่เพิ่มความสะดวก...

 • Program DC PS.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบตั้งโปรแกรมได้Programmable DC Power Supplyแหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโปรแกรมได้ (PPS) คือแหล่งจ่ายไฟที่ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่านอินพุตแบบอะนาล็อกหรืออิ...
Visitors: 144,174