แหล่งจ่ายไฟดีซี (DC Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

DC Power Supply

แหล่งจ่ายไฟ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดไฟฟ้า น้าที่หลักของแหล่งจ่ายไฟคือการแปลงรูปแบบหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าไปยังอีกรูปแบบหนึ่งหรือให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่า แปลงพลังานไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟทุกเครื่องจะต้องได้รับพลังงานที่เป็นอุปกรณ์ในการโหลดของตนเช่นเดียวกับพลังงานมันกินในขณะที่การปฏิบัติงานว่าจากแหล่งพลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟอาจจะได้รับพลังงานจากหลากหลายชนิดของแหล่งพลังงานรวมทั้งระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ DC เป็นหนึ่งในแหล่งจ่ายไฟที่ให้แรงดันไฟฟ้าของขั้วคงที่ (ไม่ว่าจะบวกหรือลบ) เพื่อโหลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟ DC อาจจะขับเคลื่อนจากแหล่ง DC หรือจาก แหล่ง AC ที่มาเป็นแหล่งจ่ายหลักก็ได้

ป็นเครื่องที่เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงให้กับโหลด (load) ในบางครั้งอาจต้องการเอาท์พุทในการจ่ายมากกว่า 1 เอาท์พุท ทำให้สามารถแบ่งประเถทของแหล่งจ่ายไฟออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

    1. แบบเอาท์พุทเดียวหรือ Single output

    2. แบบหลายเอาท์พุทหรือ Multi-output ในกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่ 2, 3, และ 4 เอาท์พุทตามลำดับ

โดยปัจจุบัน ได้มีแหล่งจ่ายไฟ DC อีกประเภทที่สามารถโปรแกรมค่าเอาท์พุทตามที่ต้องการได้หรือเรียกว่า Programmable DC Power supply เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ท่านสามารถเลือกดูหมวดสินค้าตามความต้องการได้ตามรายละเอียดด้ารล่าง

Visitors: 109,450