โพร๊บทดสอบมาตรฐาน IEC

โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IEC

IEC Standard Test Probe

จะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมา
จำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test Probe เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ตามมาตรฐานของ CSA, IRAM, UL IEC 60335, IRAM 4220-1 และในส่วนของกฎที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการเข้าถึงชิ้นส่วนที่มีชีวิตอยู่

สามารถจำแนกแบ่งการทดสอบต่างๆ ได้ดังนี้
1. โพร็บทดสอบแบบ A/B/C/D และ C/D ( Test probe A/B/C/D and C/D)
2. ทรงกลมทดสอบ (Test Sphere)
3. หัวทดสอบแบบแข็ง (Rigid Test Probe)
4. นิ้วทดสอบเด็ก (Childent Test Finger)
5. โพร๊บทดสอบนิ้ว (Test Finger Probe)
6. การทดสอบเล็บนิ้วมือ (Test Finger Nail)
7. โพร๊บทดสอบเครื่องมือสื่อสาร (Telecom Test probe)
8. โพร๊บทดสอบตะขอ (Test Hook Probe)
9. โพร๊บทดสอบ UL (UL Test Probe)
10. โพร๊บมีด (Knife Probe)

และแบบอื่นๆ ตามสเปกที่แนบมาให้ ทั้งนี้ในการทดสอบแต่ละแบบนั้น ผู้ใช้จะต้องมีตัวแสดงผลลัพธ์พร้อมแหล่งไฟจ่ายในการทดสอบ ทำให้ผู้ใช้จำเป็นจะต้องมีตัวแสดงผลหรือที่เรียกว่า Power Indicator ควบคู่กัน (รูปด้านล่าง)


                                                                                   


 • Acce.jpg
  เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม...

 • TT-SI 8010A.png
  Differential Probes :ใช้ดิฟเฟอเรนเชียลโพรบเพื่อดูสัญญาณที่อ้างอิงถึงกันแทนที่จะเป็นกราวด์ และดูสัญญาณขนาดเล็กเมื่อมีออฟเซ็ต DC ขนาดใหญ่หรือสัญญาณโหมดทั่วไปอื่นๆ เช่น สัญญาณรบก...

 • EWJW photo.jpg
  ประแจวัดแรงบิดหรือ ประแจปอนด์Torque wrench เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การท...

 • 0000000000000000000000000000.png
  โพรบวัดอุณหภูมิThermocouple probesTPX-Series โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probe)มีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) ใช้สำหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature)โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อม...

 • โพร๊บวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Probe)หลักการการทำงานคือเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัวนำนั้นซึ่งCurrent Probeจะถูกออกแบบให้ตรวจจับสนามแม่เหล็ก...
Visitors: 147,464