แหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency Conversion Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ

AC Power Supply / Frequency Conversion Power Supply

แหล่งจ่ายไฟเอซี หรือ AC Power Supply หรืออาจจะเรียกว่า Frequency Conversion Power Supply ก็ได้ เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการตามโหลดใช้งาน โดยแหล่งจ่ายไฟ AC และ DC จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ แหล่งจ่ายไฟ AC นั้น สามารถจ่ายและปรับเปลี่ยนค่าความถี่ (frequency output) ตามความต้องการให้กับโหลดได้ ซึ่งในแหล่งจ่ายไฟ DC ไม่สามารถทำได้นั้นเอง 

ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้น ทำไมถึงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ AC เหตุผลก็คือหากโรงงานต่างๆ ใช้ไฟที่ส่งมาจากสายส่งโรงงานไฟฟ้า (Power plant) ไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ให้คงที่ได้นั้นเอง และอีกประการหนึ่ง ในแต่ละโรงงานอาจมีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกไปทั่วโลก แต่ละประเทศใช้ไฟแตกต่างกันออกไป เช่น บางประเทศใช้ไฟ100-120Vac/60Hz และบางประเทศใช้ไฟ 200-240Vac/50Hz เป็นต้น ทำให้ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ AC ใช้เพื่อปรับแรงดันและความถี่ให้ตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเทศ

โดยแหล่งจ่ายไฟ AC จะแบ่งออกได้เป๋น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

  1. แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียว (Single-phase AC Power Supply/ Frequecny Convertion Power Supply)
  2. แหล่งจ่ายไฟ AC แบบ 3 เฟส  (Three-phase AC Power Supply/ Frequecny Convertion Power Supply)

ทั้งนี้สินค้าบางรุ่นอาจมีการเพื่อรูปแบบและความสามารถต่างๆ อาทิเช่น มีการโปรกแรมค่าเอาท์พุดได้, เอาท์พุทแบบมัลติโหมด, ฮอร์โมนิกส์ หรืออื่นๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับความต้องการได้ด้านล่าง หรืออาจจะโทรสอบถาม-ปรึกษากับวิศวกรของเรา เพื่อแนะนำให้ตรงกับความต้องการได้   

Visitors: 38,900