แหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency Conversion Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบปรับความถี่ได้

AC Power Supply / Frequency Conversion AC Power Supply

แหล่งจ่ายไฟเอซี หรือ AC Power Supply หรืออาจจะเรียกว่า Frequency Conversion Power Supply ก็ได้ เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการตามโหลดใช้งาน โดยแหล่งจ่ายไฟ AC และ DC จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ แหล่งจ่ายไฟ AC นั้น สามารถจ่ายและปรับเปลี่ยนค่าความถี่ (frequency output) ตามความต้องการให้กับโหลดได้ ซึ่งในแหล่งจ่ายไฟ DC ไม่สามารถทำได้นั้นเอง 

ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้น ทำไมถึงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ AC เหตุผลก็คือหากโรงงานต่างๆ ใช้ไฟที่ส่งมาจากสายส่งโรงงานไฟฟ้า (Power plant) ไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ให้คงที่ได้นั้นเอง และอีกประการหนึ่ง ในแต่ละโรงงานอาจมีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกไปทั่วโลก แต่ละประเทศใช้ไฟแตกต่างกันออกไป เช่น บางประเทศใช้ไฟ100-120Vac/60Hz และบางประเทศใช้ไฟ 200-240Vac/50Hz เป็นต้น ทำให้ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ AC ใช้เพื่อปรับแรงดันและความถี่ให้ตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเทศ

 โดยแหล่งจ่ายไฟ AC จะแบ่งออกได้เป๋น 3 ชนิด ได้แก่

1. แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเอาท์พุทเฟสเดียว (Single-phase output AC Frequency Conversion Power Supply)

2. แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเอาท์พุท 3 เฟส  (Three-phase output AC Frequency Conversion Power Supply)

3. แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเอาท์พุทเลือก 1 หรือ 3 เฟสได้ (Multi-mode 1 or 3 phase output AC Frequency Conversion Power Supply)

ทั้งนี้สินค้าบางรุ่นอาจมีการเพื่อรูปแบบและความสามารถต่างๆ อาทิเช่น มีการโปรกแรมค่าเอาท์พุดได้, เอาท์พุทแบบมัลติโหมด, ฮอร์โมนิกส์ หรืออื่นๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับความต้องการได้ด้านล่าง หรืออาจจะโทรสอบถาม-ปรึกษากับวิศวกรของเรา เพื่อแนะนำให้ตรงกับความต้องการได้   


  • AC-PS.png
    เป็นแหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency cnversion AC Power Supply) ที่จ่ายเอาท์พุทให้กับโหลดเฟสเดียวตั้งแต่ 500VA จนถึง 600KVA สามรถปรับค่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ตามความเห...

  • ANFC.jpg
    เป็นแหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency cnversion AC Power Supply) ที่จ่ายเอาท์พุทให้กับโหลด 3 เฟส โดยสามรถปรับค่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ตามความเหมาะสม

  • ANFSA.png
    เป็นแหล่งจ่ายไฟที่สามารถโปรแกรมสั่งการทำงานเอาท์พุทของแหล่งจ่ายไฟ ให้กับโหลดที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโหลดแบบ single phase หรือ three phase ก็ตามจะเรียกว่า Multi-mode output โดยจะแบ่ง...
Visitors: 111,221