เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Electrical Safety Comprehensive tester for Household Appliances

เป็นกลุ่มเครื่องมือวัดและทดสอบค่าความปลอดภัยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงงานผลิตสินค้านั้นๆ จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการใช้สินค้าเป็นสำคัญโดยเหตุผลนี้ทาง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ขอนำเสนอเครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากทางโรงงานผู้ผลิตที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่า เป็นสินค้าที่ได้ผ่านการทดสอบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในแต่ประประเทศ อาทิเช่น IEC JIS CCC BS VDE EN  UL เป็นต้น


        


ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบค่าต่างๆ มีดังนี้

1. AC/DC Withstanding Voltage Testing (ACW/DCW) หรือ การทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้าสูงกระแสตรง/กระแสสลับ (บางครั้งอาจถูกเรียกว่าเครื่อง

    Hi-Volt หรือ เครื่อง Hi-pot ก็ได้) ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสสลับ ส่วนมากจะทดสอบค่า ACW เท่านั้น

2. Insulation Resistance Testing (IR Testing) หรือการทดสอบค่าความต้านทานของฉนวน 

3. Leakage Current Testing (LC Testing) หรือการทดสอบค่ากระแสไฟรั่ว 

4. Ground Bond Resistance Testing (GB หรือ Earth Resistance Testing) หรือการทดสอบค่าความต้านทานลงพื้นดิน

5. Power Consumption/Performance Testing (PWR Testing) หรือการวัดค่าการสิ้นเปลืองพลังงาน (VA)

6. Low Voltage starting  Testing (ST/VS Testing) หรือการทดสอบการเริ่มการทำงานที่แรงดันต่ำ

7. Loop Test (L-N) หรือการทดสอบค่าความต้านทานระหว่าง L และ N  

 

รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นตามรายการด้านล่างให้เลือก แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองใช้เครื่องทดสอบฯ กรุณาติดต่อสอบถามบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีทีมงานและวิศวกรผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ตรงวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง

Visitors: 145,829