โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (AC&DC Electronic Load)

 โหลดอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Load 

เป็นเครื่องที่ทำงานเป็นเสมือนภาระหรือ Load แบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบโหลดกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดแรงดัน (voltage) และ กระแสไฟ (Current) ของโหลดได้ตามที่ต้องการ  

ส่วนโหมด (mode) การตั้งค่าของโหลดอิเล็กทรอนิกส์หลักมีดังนี้

1. Constant Current; CC

2. Constant Voltage; CV

3. Constant Power; CP

4. Constant Resistance; CR

ส่วนโหมดเพิ่มเติมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน อย่างเช่น 

5. Combined Mode (การรวมโหมด) เช่น CC+CV, CR+CV, Soft start, Loading + Unloading

6. LED Mode

                                                                                7. BATY Mode (Dedicated Battery Testing Mode)

                                                                                8. CCD Mode 

                                                                                9. List Mode 

                                                                                10. Auto Mode 

ทั้งนี้การเลือกโหมดใช้งานนั้นขึ้นอยุ๋กับชนิดของการทดสอบนั้น โหลดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากใช้งานกับการทดสอบคุณสมบัติ-คุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply), แบตเตอรี่, LED driver เป็นต้น   


  • DC E load.png
    โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีDC Electronic Loadโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอาท์พุดเดียวที่สามารถตั้งโปรแกรมโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีจะให้แก้ปัญหาต่างๆตามการออกแบบและการทดสอบความต้องการมีตัวR...

  • AC DC E-load.png
    โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอซี/ดีซี AC/DC Electronic Load AN29 series รายละเอียดทั่วไป: รองรับมาตรฐาน CE ขนาดเพาเวอร์ 1400 ถึง 8400 วัตต์ ทำงานแรงดันต่ำเริ่มที่ 2 V ถึง 350Vrms ย่านกร...
Visitors: 149,143