Ainuo AN9613X Rapid Lekage current tester

เครื่องทดสอบกราวด์บอนด์

Ground Bond Resistance Tester

AN9613X

รายละเอียดทั่วไป:
  • สามรถเลือกการแสดงผลการทดสอบระหว่าง ค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
  • ค่าเอาท์พุทคงที่แม่นยำสูงขนาด 5-30A รองรับทั้ง 50Hz และ 60Hz
  • สามารถกำหนดค่าสูงสุด-ต่ำสุดไว้ล่วงหน้าและฟังก์ชั่นการเตือน
  • สายทดสอบล้างให้เป็นศูนย์ด้วยตนเอง
  • การแสดงผลแบบ VFD
  • มีฟังก์ชั่น Remote control และอินเตอร์เฟซแบบ RS-232/485
  • ขนาดเล็ก กะทัดรัดและลักษณะสวยงามมากขึ้น


รายละเอียดทางเทคนิค:

รุ่น

AN9613X(F)

เอาท์พุท AC

กระแสไฟ
 ย่านวัด/ความละเอียดการอ่าน/ความแม่นยำ

5.0~30.0A ,0.1A,±(3% of setting+5 counts)

แรงดันไฟ

<12V

ความถี่

50Hz/60Hz ±100ppM

Parameter

Setting

ย่านวัดค่าความต้าน/ความละเอียดในการย่านค่า

1~600mΩ(ต่ำกว่า 10A), 1~300 mΩ(10-25A) 1~200 Mω(มากกว่า25A) 1 mΩ/step

ย่านวัดแรงดัน/ความละเอียดในการอ่านค่า

0.01~6.00V(ต่ำกว่า 10A),0.01~7.5V(10~25A) 0.01~600V(มากกว่า25A) 0.01V/step

การตั้งเวลาและความละเอียดในการอ่านค่า

1.0~999.9s(LLL=ต่อเนื่อง), 0.1s/step

ฟังก์ชั่นการวัดค่า

แรงดันในการวัดค่า

0.01~3.00V, ±(3% of reading+5 counts)

ย่านค่าความต้านทาน/ความแม่นยำ

1~600 mΩ, ±(3% of reading+5 counts) 300~7.50V, ±(3% of reading)

ค่าโหลดสูงสุด

180VA

กระแสผันผวน

≤1%

อินเตอร์เฟส

RS232 (RS485 อุปกรณ์เสริม),รีโมท คอนโทรล

ขนาด

320×110×400 มม.


ราคาสินค้า: 40,000+ บาท

ดาวน็โหลดแคตตาล็อก


  • GB tester.png
    เครื่องทดสอบกราด์บอนด์ Precision Ground Bond Resistance Tester AN9613HS/9616HS รายละเอียดทั่วไป: รองรับข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEC60335-1, IEC601-1, JJG984-2004 สามารถทดสอบกระแสไฟ AC ...
Visitors: 107,393