แหล่งจ่ายไฟ DC แบบเอาท์พุทเดียว (Single Output DC Power Supply)


 • M10-SP series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output M10-SP series รายละเอียดทั่วไป: เป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอาท์พุท (แบบปรับค่า...

 • M10-QS Series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซี แบบเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply M10-QS Series รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล 3 หลักแบบ LED เป็นแหล่งจ่ายไฟปรับค่าแรงดันตามพิกัดสูงสุด 200 โวลท์ 30 แอมป...

 • M10-AD153.png
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Laboratory Bench Power Supply M10-AD153 M10-AD158 M10-AD153 รายละเอียดทั่วไป: จ่ายแรงดัน DC และ AC ได้...

 • M10-HV series.png
  แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันสูง 10000V DC Power Supply M10-HV5000A/6000A/10000A รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งไฟจ่าย DC จ่ายแรงดันเอาท์พุทตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 โวลท์ โดยใช้หลักการหลอดอ...

 • M10-MSS series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output Switching DC Power Supply M10-MSS30100M10-MSS6050M10-MSS10030 รายละเอียดทั่วไป: มิเตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล LED 2 ชุด โหมดการทำงานแบบ CV และ...

 • M10-OSS1540.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output M10-SP series รายละเอียดทั่วไป: เอาท์พุท 600W จ่ายแรงดัน DC และ AC ได้ โหมดทำงานแบบ CC และ CV มี...

 • SP1000 series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเอาท์พุทเดียว ขนาด 15 ถึง 180 วัตต์Single Output Linear DC Power Supply (15W to 150W)SP-1000 seriesรายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้นในรุ่น SP1000 มีช่...

 • TP1300 series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output TP-1000 series รายละเอียดทั่วไป: TP1000 Seiresเป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอาท์...

 • TP3000 -series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซี เอาท์พุทเดียว Single output DC Power Supply TP300W/600W series รายละเอียดทั่วไป: TP300W/600W เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้น ที่มีเอาท์พุท 1 เอาท์พุทขนาด ขนาด 300...

 • PPW-6010.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุทเดียวโปรแกรมได้ ขนาด 90 วัตต์ ถึง 375 วัตต์ 90W to 375W Single Output Programmable Linear DC Power Supply PPM-Series (90W to 375W) รายละเอียดทั่วไป:...

 • TP-S series.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุทเดียว ขนาด 150วัตต์ ถึง 5000วัตต์ Single Output Switching Mode DC Power Supply TP-S Series (150W to 5000W) รายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟตระกูล TP-S ...

 • TH6201.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด รุ่น TH6201 TH6202 TH6203 TH6212 TH6213 จัดอันดับเอาท์พุท (0 ℃ -40 ℃) ช่อง / ช่วง ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่ว...
Visitors: 101,876