แหล่งจ่ายไฟ DC แบบเอาท์พุทเดียว (Single Output DC Power Supply)


 • M10-SP3005L.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output M10-SPL series M10-SPLX series รายละเอียดทั่วไป: เป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอ...

 • QS series.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซี แบบเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply M10-QS Series รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล 3 หลักแบบ LED เป็นแหล่งจ่ายไฟปรับค่าแรงดันตามพิกัดสูงสุด 200 โวลท์ 30 แอมป...

 • M10-DC152.jpg
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Symmetrical adjustable DC voltage source for electronic circuits M10-DC152 รายลเอียดทั่วไป: จ่ายแรงดัน DC ขนาด 5V สำหรับวงจรดิจิตอล จ...

 • M10-HV10000A.jpg
  แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันสูง 10000V DC Power Supply M10-HV5000A/6000A/10000A รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งไฟจ่าย DC จ่ายแรงดันเอาท์พุทตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 โวลท์ โดยใช้หลักการหลอดอ...

 • SP-1305.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเอาท์พุทเดียว ขนาด 15 ถึง 180 วัตต์Single Output Linear DC Power Supply (15W to 150W)SP-1000 seriesรายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้นในรุ่น SP1000 มีช่...

 • TP1300.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output TP-1000 series รายละเอียดทั่วไป: TP1000 Seiresเป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอาท์...

 • TP-3020.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซี เอาท์พุทเดียว Single output DC Power Supply TP300W/600W series รายละเอียดทั่วไป: TP300W/600W เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้น ที่มีเอาท์พุท 1 เอาท์พุทขนาด ขนาด 300...

 • PPM-3603D.jpg
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุทเดียวโปรแกรมได้ ขนาด 90 วัตต์ ถึง 375 วัตต์ 90W to 375W Single Output Programmable Linear DC Power Supply PPM-Series (90W to 375W) รายละเอียดทั่วไป:...

 • TP80-60S.jpg
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุทเดียว ขนาด 150วัตต์ ถึง 5000วัตต์ Single Output Switching Mode DC Power Supply TP-S Series (150W to 5000W) รายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟตระกูล TP-S ...
Visitors: 66,391