เครื่องวัดแรงตึงสายพาน (Belt Tension Meter)

เครื่องวัดแรงตึงสายพาน

Belt Tension meter

เป็นเครื่องวัดหรือมิเตอร์ที่สามารถใช้เครื่องวัดความตึงสายพานเพื่อตรวจสอบว่าสายพานขับเคลื่อนที่ติดตั้งมีความตึงที่แนะนำหรือไม่ ค่าเป้าหมายสำหรับความตึงของสายพานถูกกำหนดโดยผู้ผลิตระบบหรือสายพาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน วัสดุ และการก่อสร้าง แต่ไม่เพียงเฉพาะเมื่อติดตั้งสายพานเท่านั้นที่คุณต้องใส่ใจกับการดัดที่ถูกต้อง เนื่องจากความตึงของสายพานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการทำงานของระบบเนื่องจากอิทธิพลต่างๆ จึงควรตรวจสอบด้วยอุปกรณ์วัดความตึงของสายพานที่เหมาะสมระหว่างการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตามปกติ รวมถึงหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ในการใช้งานหลายประเภท เครื่องวัดความตึงสายพานใช้เพื่อกำหนดความถี่ธรรมชาติของสายพานปรับความตึง ในการดำเนินการดังกล่าว ต้องปิดระบบและสายพานเคลื่อนที่โดยกดปุ่ม จากนั้นจะต้องบันทึกและประเมินการสั่นสะเทือนเหล่านี้ในจุดที่เหมาะสมด้วยเครื่องวัดความตึงของสายพาน ด้วยความถี่การสั่นสะเทือนที่กำหนด อุปกรณ์วัดความตึงของสายพานมักจะสามารถคำนวณค่าเพิ่มเติมสำหรับสายพานได้หากมีการป้อนข้อมูลเริ่มต้นที่จำเป็น

เราสามารถเลือกสินค้าให้ตรงตามการใช้งานได้จากรายการต่างๆ ดังนี้


 • BTM-400PLUS.png
  เครื่องวัดแรงตึงสายพานBelt Tension Meter BTM-400PLUS รายละเอียดทั่วไป: มีเซ็นเซอร์ทั้งแบบปลั๊กและสายเคเบิลCHECK-LINE® BTM-400PLUS สามารถวัดความตึงของสายพานราบรื่น V และยางแท...

 • CLAVIS Type 3.png
  มิเตอร์วัดแรงตึงสายพานBelt Tension MeterCLAVIS Type 3รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวัดสายพาน Type 3 เหมาะสำหรับการวัดความถี่ในสายพานทุกประเภทและการวัดเอาท์พุตเป็นเฮิรตซ์ (Hz) เครื่องวัดส...

 • CLAVIS Type 4.png
  มิเตอร์วัดแรงตึงสายพานในรูปของความถี่เท่านั้นBelt Frequency MeterCLAVIS Type 4รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดแรงตึงสายพาน Type 4 เหมาะสำหรับการวัด ความถี่ในการส่งกำลังทุกประเภท สายพ...

 • CLAVIS Type 5.png
  มิเตอร์วัดสายพาน แบบความถี่และกิโลกรัมแรงBelt Tension Meter (Hz & Kgf units)CLAVIS Type 5 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดสายพาน Type 5 เหมาะสำหรับการวัด ความถี่ในการส่งกำลังทุกประ...

 • CLAVIS Type 7.png
  เครื่องวัดแรงตึงสายพานBelt Tension MetersCLAVIS Type 7รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวัดสายพาน Type 7 เหมาะสำหรับการวัด ความถี่ในการส่งกำลังทุกประเภท สายพานตั้งแต่สายพานราวลิ้นไปจนถึงโพลี...

 • Mechaincal Tension Meter.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Mechanical Tension Meter เป็นมิเตอร์วัดความตึงของเส้นลวดแบบเข็ม เป็นการวัดแรงตึงขณะที่มีการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย เส้นใย และเส้นลวดทองแดง เสันพลาสติก ...

 • Digital Tension Meter.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter เป็นมิเตอร์/เครื่องวัดความตึงของเส้นลวดแบบแสดงผลเป็นตัวเลข ซึ่งจะได้ค่าในการวัดมีเที่ยงตรงกว่าแบบเข็ม ไม่มีผลต่อมุมมองในการอ่...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 147,464