เครื่องวัดแรงตึงแบบเข็ม (Mechanical tension meter)

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม

Mechanical Tension Meter

 เป็นมิเตอร์วัดความตึงของเส้นลวดแบบเข็ม เป็นการวัดแรงตึงขณะที่มีการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย เส้นใย และเส้นลวดทองแดง เสันพลาสติก เส้นอลูมิเนียม และอื่นๆ มีให้เลือกตามชนิดของวัสดุต่างๆ ตามความต้องการ


 • T1-01.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Analog Tension Meter T1-Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดแรงตึงที่ให้ความเที่ยงตรงการวัดแรงตึงของเสันในสายการทำงานที่ผลิตในทุกชนิดของสาย (ทองแด...

 • DX 2 -Series.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็มMechanical Tension MeterDX2-Seriesรายละเอียดทั่วไป: กลไกการขยับลูกกลิ้งด้วยหัวแม่มื้อและคำแนะนำในการติดตั้งตะแกรงพิเศษเพื่ิอที่จะนำทางเส้นใยที่เคลื่...

 • DXN-Series.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็มMechanical Tension MeterDXN-Seriesรายละเอียดทั่วไป: จอขนาดใหญ่, สเกลแบบลิเนียร์เพื่อความแม่นยำในการอ่านที่สูงขึ้นของช่วงทั้งหมด การชดเชยความหนาของวั...

 • T1-Series.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Mechanical Tension Meter T-101-Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดแรงตึงที่ให้ความเที่ยงตรงการวัดแรงตึงของเสันในสายการทำงานที่ผลิตในทุกชนิดของสาย...

 • DTF-series.png
  เครื่องวัดแรงตึงของสิ่งทอ-เส้นด้ายแบบเข็มMechaincal Yarn Tension MeterDTF-seriesรายละเอียดทั่วไป:เป็นเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใย และยังสามารถทดสอบเส้นโลหะขนาดเล็กได้ ...

 • ETN&ETG-series.png
  เทนซิโอมิเตอร์Manual TensionmeterETN-series (แสดงหน่วยวัด : นิวตัน)ETG-series(แสดงหน่วยวัด : กรัม)รายละเอียดทั่วไป:เทนซิโอมิเตอร์เหมาะสำหรับแรงดันหน้าสัมผัสของแรงดันหน้าสัมผัสรีเลย...

 • N_310x180_AIGU series.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็มราคาประหยัด Eco-type Mechanical Tension Meter T1-Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดแรงตึงที่ให้ความเที่ยงตรงการวัดแรงตึงของเสันในสายการทำงานที่ผล...

 • Digital Tension Meter.png
  เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter เป็นมิเตอร์/เครื่องวัดความตึงของเส้นลวดแบบแสดงผลเป็นตัวเลข ซึ่งจะได้ค่าในการวัดมีเที่ยงตรงกว่าแบบเข็ม ไม่มีผลต่อมุมมองในการอ่...

 • Belt Tension Meters.png
  เครื่องวัดแรงตึงสายพานBelt Tension meterเป็นเครื่องวัดหรือมิเตอร์ที่สามารถใช้เครื่องวัดความตึงสายพานเพื่อตรวจสอบว่าสายพานขับเคลื่อนที่ติดตั้งมีความตึงที่แนะนำหรือไม่ ค่าเป้าหมายสำห...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 147,464