เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปืน (Infrared Thermometer)


  • IT550.jpg
    อินฟราเรท เทอร์โมมิเตอร์ Infrared Thermometer IT550 รายละเอียดทั่วไป: ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ~ 550ºC(-58 ~ 1022ºF) ค่าความผิดพลาด : +/-1.5% หรือ +/- 1.5ºC ค่า Repetability ที่ +/- 1...

  • MT6.jpg
    อินฟาเรทเทอร์โมมิเตอร์ IR Infrared Thermometer MT6 รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส พร้อมเแสงเลเซอร์ชี้บอกตำแหน่ง ช่วงการวัด: -30°C ~ 500°C (-20°F ~ 932°F) ...

  • TM-301.jpg
    อินฟราเรท เทอร์โมมิเตอร์ Infrared Thermometer TR-301 รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล LCD Backlight สามารถเลือกหน่วยได้ทั้ง :ºC/ºF มีเลเซอร์ชี้เป้าหมายที่จะวัดได้ มีฟังก์ชั่นการปิด-เปิด...
Visitors: 50,708