เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้าแบบเฟสเดียว (Single-phase Power Analyzer/Meter)


 • AN8721PV3.png
  เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบเอซี-ดีซี AC/DC Power Meter AN8721P(F)/8711P(F) รายละเอียดทั่วไป ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1mW วัดค่ากระแสต่ำสุดถึง 0.2mA เหมาะสำหรับโหลดที่มีขนาดต่ำกว่...

 • AN87310.png
  เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า แบบกระแสตรงและกระแสสลับSingle phase AC/DC Power Analyzer MeterAN87310รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวิเคราะห์พลังงาน กระแสตรงและกระแสสลับ เป็นการใช้คอนโทร...

 • TH3300 Series.png
  เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบเอซี-ดีซี AC/DC Digital Power Meter TH3311TH3312TH3321TH3331 รายละเอียทั่วไป: แรงดันทดสอบ 5-600Vac กระแสทดสอบ 10mA ถึง 40A ความละเอียด 1mA กำลังงานการทดส...

 • TM-2122.png
  เครื่องวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้าแบบเฟสเดียว Single Phase Power Meter TM-2212 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะสามารถตั้งค่าอัตราส่วนCT / PTได้สูงสุด9999เท่าความต้านทานข...
Visitors: 109,448