เครื่องทดสอบการลงกราวด์ (Ground Bond Resistance Tester : GB)

เครื่องทดสอบการลงกราวด์

Ground Bond Resistance Tester

การทดสอบนี้จะดำเนินการโดยการวัดความต้านทานระหว่างขาสาม (พื้นดิน) และตัวโลหะนอกของผลิตภัณฑ์ภายใต้การทดสอบ ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้โดยทั่วไป 0.5 โอห์มแม้ว่ามาตรฐานบางอย่างอาจระบุ 0.1 โอห์ม การทดสอบนี้จะดำเนินการโดยทั่วไปออกที่สูงขึ้นเล็กน้อยในปัจจุบัน (เช่น 25-60 ) เพื่อให้วงจรกราวด์รักษาแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยบนตัวถังของผลิตภัณฑ์ที่แม้ในกระแสสูงก่อนที่จะตัดวงจร การทดสอบนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดไฟฟ้าซ็อตที่เกิดจากความล้มเหลวของฉนวน

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตามความต้องการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายตามยี่ห้อและรุ่นๆ ให้ต้องกับความต้องการ หรือไม่โทรสอบถามฝ่ายขาย หรือวิศวกร เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการ


 • AN9613X with TTS logo backgroud.png
  เครื่องทดสอบกราวด์บอนด์ Ground Bond Resistance Tester AN9613X รายละเอียดทั่วไป: สามารถเลือกการแสดงผลการทดสอบระหว่าง ค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการที่แต...

 • AN9613B.png
  เครื่องทดสอบการลงกราด์GB Tester AN9613B รายละเอียดทั่วไป: สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมบูรณ์ สภาวะโหลด การตรวจสอบการทดสอบความทนทาน มี 2 โหมดให้เลือกใช้คือ โหมดความต้านทาน หรื...

 • AN1613.png
  เครื่องทดสอบการลงกราด์แบบ AC/DC ค่าความแม่นยำสูง High Accuracy AC/DC GB Tester AN1613 series ประกอบไปด้วยรุ่นดังต่อไปนี้: AN1613D : 40Adc/600mΩ DC GB AN1613H : 32Aac/600m&...

 • AN1630H seires.png
  เครื่องทดสอบการลงกราด์แบบ AC/DC ค่าความแม่นยำสูง High Accuracy AC/DC GB Tester AN1616 series ประกอบไปด้วยรุ่นดังต่อไปนี้: AN1616D : 60Adc/600mΩ DC GB AN1616H : 64Aac/600mΩ AC GB...

 • TES-9313.png
  เครื่องทดสอบการลงกราด์แบบเอซี Econimic AC GB Tester TES-9313 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องทดสอบความต้านทานลงกราวด์แบบประหยัด เพื่อวัดค่าความต้านทานที่สามารถลงกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใ...

 • TES-9323.png
  เครื่องทดสอบความต้านทานลงกราวด์Ground Bond Resistance TesterTES-9323รายละเอียดทั่วไป:เครื่องทดสอบความต้านทานลงกราวด์แบบ AC สามารถทดสอบอิมพีแดนซ์ของกราวด์ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิมพีแ...
Visitors: 144,174