Tessio TR-3920

เครื่องทดสอบการความต้านทานฉนวนขนาด 9990MΩ

Insulation Resistance Tester


TR-3920
  : 1000V/ 9990MΩ


รายละเอียดทั่วไป:

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน TR-3920 เป็นเครื่องมือสําหรับทดสอบความต้านทานฉนวนของส่วนประกอบและอุปกรณ์ ใช้วิธีการทดสอบแรงดันไฟฟ้าคงที่ช่วงเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าคือ 10 ~ 1000V และกระแสไฟขาออกสูงสุดคือ 1.8 mA ในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชั่นตรวจจับความผิดปกติของหน้าสัมผัสและฟังก์ชั่นการทดสอบความผิดปกติของการลัดวงจรและรอบการทดสอบขั้นต่ําเพียง 50ms
 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเกิดขึ้นได้จากการสลับหลักการจ่ายไฟ มีเอาท์พุทกระแสคงที่สูงสุด1.8 mA ช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า 10~1000V ปรับได้ครั้งละ 1V
 • ความเร็วในการทดสอบรวดเร็ว และรอบการทดสอบขั้นต่ำ 50ms
 • ฟังก์ชั่นการตรวจจับความผิดปกติที่พิเศษ สามารถตรวจจับสายทดสอบที่ผิดปกติและการสัมผัสที่ผิดปกติของวัตถุที่วัดได้และหลีกเลี่ยงการตัดสินผิดแบบเปิดฟังก์ชั่นการตรวจจับระยะสั้น สามารถตรวจจับสถานการณ์ระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งาน โดยตรงของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องที่ชำรุด เสียหายซึ่งเกิดจากการตัดสินที่ผิดพลาด
 • การคายประจุอัตโนมัติ อุปกรณ์จะถูกคายประจุโดยอัตโนมัติหลังการทดสอบ และใช้การปล่อยกระแสคงที่แบบไร้สัมผัสซึ่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
 • อินเทอร์เฟซ RS232, LAN, I/O, เอาท์พุทแบบอะนาล็อก
 • การทริกเกอร์แบบดับเบิลคลิก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดการทริกเกอร์ที่ผิดพลาด สามารถตั้งค่าการดับเบิลคลิกเพื่อทริกเกอร์การทดสอบ
 • เอาท์พุทแบบอะนาล็อก พอร์ตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกของเครื่องมือวัด พร้อมผลลัพธ์เอาท์พุทแบบอะนาล็อก หลังจากการทดสอบแต่ละครั้งเสร็จสิ้น ค่าแรงดันอนาล็อกเอาท์พุท 0 ~ 4V ที่สอดคล้องกับผลการทดสอบ ประเภทเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าคือ เอาท์พุทเต็มสเกลและเอาท์พุทส่วนประกอบ
 
รายละเอียดทางเทคนิค :

                         

ราคาสินค้า : .....กรุณาโทรสอบถาม.....

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • AN9671B.png
  เครื่องทดสอบการความต้านทานฉนวน Insulation Resistance TesterAN9671B : 2500V/ 50GΩ IR Tester รายละเอียดทั่วไป:เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน Ainuo AN9671B(F) มีอินเทอร์เฟซที่กะทัดรัด น้...

 • AN9632X.png
  เครื่องทดสอบการความต้านทานฉนวน Insulation Resistance TesterAN9671X : 500/1000V IR Tester รายละเอียดทั่วไป: ฟังก์ชั่นเครื่องทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุดคือ CCC, IEC, EN, JIS, VDE...

 • TR-2683 series.png
  เครื่องทดสอบค่าความต้านการเป็นฉนวนขนาดสูง 10TΩ High-Insulation Resistance Tester TR-2683A : 5TΩ IR TesterTR-2683B : 10TΩ IR Testerรายละเอียดทั่วไป:เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน รุ่น...

 • TH2683A.png
  เครื่องทดสอบค่าความต้านการเป็นฉนวน 5TΩ - 10TΩ Insulation Resistance Tester TH2683A /TH2683Bรายละเอียดทั่วไป: ย่านวัดทดสอบ IR : 100kΩ ถึง 10TΩ ทดสอบช่วงแรง...

 • DIT5104.png
  เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน Digital Insulation Resistance Meter DIT5104 DIT5105 รายละเอียดทั่วไป: ทดสอบค่าแรงดันแบบมัลติ การวัดค่าแบบอัตโนมัติ (เฉพาะ ค่า Insulation) มี LCD Bac...

 • TM-507.png
  เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน Insulation Tester TM-507 รายละเอียดทั่วไป: EN 61557, EN 61010-1 CAT IV 600V จอแสดงผลขนาด 4 หลัก แสดงขั่วในการวัดโดยอัตโนมัติ แสดงค่าแบตเตอรี่ต่ำ การ...
Visitors: 149,143