ประแจปอนต์ หรือประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench)

ประแจปอนด์หรือประแจวัดแรงบิด

Torque wrench


เครื่องมือชนิดนี้ใช้ในการวัดค่าแรงบิด หรือกำหนดแรงในการขันสกรูให้เหมาะสม เพื่อให้ได้การประกอบที่มีคุณภาพมากที่สุด หรือโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
ประแจปอนด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. ประแจปอนด์สำหรับขันสกรู (for tightening) ใช้สำหรับขันสกรูให้ได้ตามแรงบิดที่ต้องการ
  2. ประแจปอนด์สำหรับวัดค่าแรงบิด (for torque inspection) ใช้สำหรับตรวจสอบค่าแรงบิดของสกรูที่ขันไว้แล้ว ว่ามีค่าเท่าไหร่

ประแจปอนด์ สำหรับขันสกรู (for tightening)

ประแจปอนด์สำหรับขันสกรู ต้องขันแน่นด้วยค่าแรงบิดตามสเป็คของโบลท์หรือสกรูแต่ละชนิด สามารถตรวจสอบสเป็คของโบลท์แต่ละขนาดที่เหมาะสม ประแจปอนด์ประเภทนี้ มีข้อควรระวังในการใช้งานคือ เมื่อขันสกรูได้ตามแรงบิดที่ตั้งไว้แล้ว ประแจจะส่งเสียงดังออกมา ให้หยุดการขันทันทีไม่จำเป็นต้องขันอัดเพิ่มเข้าไปเพราะจะทำให้กลไกภายในเกิดความเสียหายขึ้นได้
                               torque_wrench                                        torque_wrench                                          torque_wrench
                                ประแจปอนด์รุ่นเปลี่ยนหัว                                           ประแจปอนด์แบบปากตาย                                            ประแจปอนด์แบบเลื่อน

ประแจปอนด์ สำหรับวัดค่าแรงบิด (for torque inspection)

ประแจปอนด์ประเภทนี้ใช้สำหรับวัดค่าแรงบิดของสกรูหรือโบลท์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกขันแน่นอยู่ ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

- ประแจปอนด์ประเภทอ่านค่าโดยตรง
  ประแจปอนด์ชนิดนี้ ผู้ใช้งานต้องอ่านค่าแรงบิดที่ตรวจสอบหรือวัดได้โดยตรงจากหน้าปัดหรือสเกล

- ประแจปอนด์ประเภทดิจิทัล

  ประแจปอนด์ประเภทนี้จะแสดงค่าแรงบิดที่วัดได้ในรูปแบบดิจิทัล เมื่อวัดค่าแรงบิดได้ถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วอุปกรณ์จะ“ส่งเสียงหรือแสดงข้อความ” แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ แม้ผู้ใช้งานไม่ชำนาญก็สามารถอ่านค่าหรือวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

                         ประแจปอนด์ชนิดประแจหัวฟรี                                                              ประแจปอนด์รุ่นหัวต่อ

                          torque_wrench                                                                 torque_wrench

       ประแจปอนด์ชนิดประแจหัวฟรีใช้ขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว         เพียงสวมใส่กับประแจหรือบล็อกที่มีก็สามารถควบคุมค่าแรงบิดที่ใช้ในการขันสกรูได้

รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นตามรายการด้านล่างให้เลือก แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองใช้เครื่องทดสอบฯ กรุณาติดต่อสอบถามบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีทีมงานและวิศวกรผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ตรงวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง

Visitors: 145,834