โพร๊บวัดค่าอุณหภูมิต่างๆ (Thermocouple Probes)

โพรบวัดอุณหภูมิ

Thermocouple probes 

TPX-Series 

โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probeมีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) ใช้สำหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature) โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อมกับสายเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) เรียก "ชีตเทอร์โมคัปเปิล (sheath thermocouple)" หรือ ผลิตสำเร็จรูปมาพร้อมกับอาร์ทีดี (RTD) เรียก  "ชีตอาร์ทีดี (sheath RTD)"  โพรบทำจากโลหะเหนียวและยืดหยุ่น บางชนิดสามารถดัดงอได้ตามความเหมาะสมของงาน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวเซนเซอร์ (sensor) วัดอุณหภูมิ และป้องกันการเสียหายจากสภาวะการใช้งาน เช่น การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไปใช้งานโพรบที่สภาวะระดับความดันบรรยากาศทั่วไป 
วัสดุที่ใช้ทำโพรบมีหลายชนิดโดยชนิดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สแตนเลส เนื่องจากมีข้อดีหลายประการได้แก่ ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนได้ ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได้ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ในกระบวนการฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ปนเปื้อนและไม่ทำปฏิกิริยา โดยสแตนเลสเกรด 304 ใช้วัดของไหลในงานทั่วไป และสแตนเลสเกรด 316 ใช้วัดของไหลที่มีลักษณะกัดกร่อน


ชนิดของโพรบวัดอุณหภูมิมีหลายหลากลักษณะต่อการใช้งาน เช่น
1. โพรบแบบสายอ่อน
2. โพรบแบบใช้กับของเหลวหรือนุ่ม
3. โพรบแบบใช้สัมผัสกับพื้นผิว


ดาวน์โหลดแคดตาล็อก


 • Acce.jpg
  เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม...

 • IEC Probe Test.png
  โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IECIEC Standard Test Probeจะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test P...

 • TT-SI 8010A.png
  Differential Probes :ใช้ดิฟเฟอเรนเชียลโพรบเพื่อดูสัญญาณที่อ้างอิงถึงกันแทนที่จะเป็นกราวด์ และดูสัญญาณขนาดเล็กเมื่อมีออฟเซ็ต DC ขนาดใหญ่หรือสัญญาณโหมดทั่วไปอื่นๆ เช่น สัญญาณรบก...

 • EWJW photo.jpg
  ประแจวัดแรงบิดหรือ ประแจปอนด์Torque wrench เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การท...

 • โพร๊บวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Probe)หลักการการทำงานคือเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัวนำนั้นซึ่งCurrent Probeจะถูกออกแบบให้ตรวจจับสนามแม่เหล็ก...
Visitors: 147,462