ประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench)

ประแจวัดแรงบิด หรือ ประแจปอนด์ 

Torque  wrench

เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ  ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือทำให้สามารถขันเกลียวเพื่อ ติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแรงบิดตามที่กำหนดไว้ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นติดตั้งอย่างถาวรที่สุด ในขณะที่สลักเกลียวหรือแป้นเกลียวก็รับ แรงกด-แรงดึงได้เต็มที่โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเกลียวเองคำว่าแรงบิด (Torque)  หรือแรงดึง (Tension)เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่บัญญัติขึ้น เพื่อวัดแรงที่กระทำในการบิดให้วัตถุหมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเชิงมุม    การใช้ประแจวัดแรงบิดเป็นการหาค่าของแรงที่กระทำ ในการขันเกลียว คูณด้วยระยะทางจากเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวมาถึงมือที่ออกแรงดึงด้ามประแจตัวนั้น    ค่าที่ได้จะแสดงบนหน้าปัทม์ หรือเข็มชี้ที่ติดตั้งบนประแจ นั้นสามารถอ่านค่าได้ทันที  ประแจที่สำหรับใช้งานหนักจะอ่านค่าเป็น"ฟุต-ปอนด์"หรือ "กิโลกรัม-เมตร" หรือ"กิโลกรัม-เซ็นติเมตร"ส่วนประแจ ที่ใช้สำหรับงานเล็กหรืองานเบาจะอ่านค่าเป็น "นิ้ว-ปอนด์"หรือ "กิโลกรัม-เซ็นติเมตร"ขนาดและรูปร่างของประแจ วัดแรงบิด  มีหลายแบบ บางแบบ จะใช้เข็มชี้หรือเข็มบนหน้าปัทม์แสดงค่าของแรงบิดโดยตรง  แต่บางแบบจะต้องตั้งแรงบิดตามที่ต้องการก่อนเมื่อออกแรงกระทำต่อเกลียวถึงขีด ที่กำหนดจะมีสัญญาณเสียงหรืออื่นๆ  แสดงออกมาว่าถึงขีดที่ต้องการใช้แรงกระทำต่อเกลียวแล้ว หัวขับประแจกระบอกของประแจวัดแรงบิด จะเป็นหัวขับชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับติดกับตัวประแจกระบอกทั่วไป  หัวขับนี้จะทำมา 2 ขนาดคือ 1/4 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว(6 และ 12 ม.ม.)เนื่องจาก ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่ต้องวัดแรงบิดที่กระทำต่อเกลียว  ดังนั้นเกลียวของสลักเกลียวและแป้นเกลียวจะต้องสะอาดและไม่มีสิ่งแทรกซ้อน อื่นที่จะทำให้การวัดแรงผิดปกติ เช่น การสั่นไหว เกลียวเป็นสนิม เกลียวตาย  เกลียวเยิน ฯลฯ   ซึ่งเป็นผลให้ต้องใช้แรงเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้  เกลียวชำรุดได้ปัจจุบันความก้าวหน้าในวิชาโลหะวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การพัฒนาการผลิตสลักเกลียวและแป้นเกลียวอย่าง มากมาย    ดังนั้นการทำงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้ประแจวัดแรงบิดมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แรงที่ใช้ในการขันเกลียวบริษัทผู้ผลิต เครื่องมือ /เครื่องกล  จะเป็นผู้กำหนดมาว่า  เกลียวตัวใดหรือขนาดใดต้องใช้แรงบิดในการขันเกลียวเท่าใด  เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจะต้องสังเกตว่า  สลักเกลียวขนาดใดควรจะใช้แรงบิดต่ำที่สุดเท่าใดและแรงบิดสูงสุดเท่าใด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเกลียวตัวอื่นๆ ให้เหมาะสม   แต่อย่างไรก็ตาม  เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาตารางกำหนดแรงขันเกลียว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้กำหนดไว้เสมอๆ   เพื่อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพโดยใช้ประแจวัดแรงบิดนี้ประกอบการทำงานให้ได้ผลสูงสุด

  • EWJ-sereis.png
    ประแจวัดแรงบิดแบบตัวเลข Digital Torque Wrench EWJ series EWJC series (interchangeable) รายละเอียดทั่วไป ประแจรุ่น EWJ เป็นรุ่นที่หัวล็อกตายตัวธรรมดาไม่เหมือนกันรุ่น EWJC นั้น สามา...

  • EWJW-sereis.png
    ประแจวัดแรงบิดแสดงผลตัวเลขแบบไร้สาย Digital Wireless Torque Wrench EWJW series EWJWC series (interchangeable) รายละเอียดทั่วไป ประแจรุ่น EWJ เป็นรุ่นที่หัวล็อกตายตัวธรรมดาไม่เหมือ...
Visitors: 147,464