การดูงานยังต่างประเทศ

เนื้อหา........กำลังดำเนินการ.................


 • banner-of-TTS.png
  การแสดงสินค้าของบริษัทฯ NEPCON THAILAND 2019 ปีที่ 6 ก็มาถึง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัดได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON THAILAND 2019 โดยครั้งนี้บริษัท AINUO INSTRUMENTS...

 • Skype_Picture_2020_01_21T08_31_04_855Z
  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ได้ออกไปเที่ยวยังต่างประเทศและเป็นครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นแต่เป็นที่.....HOKKAIDO.... ที่บริษัทฯ พาเพื่อนร่วมงาน ไปฉลองยอดขายปี 2019 ตามเป้าที่ตั้งไว้ (ยอด...

 • IMG_1123
  การท่องเที่ยวยังต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี ที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่ๆ ของบุคคลกรของบริษัทฯ ฟรี ตลอดงาน

 • IMG_9156
  บริษัทฯ เลี้ยงฉลอง!!!!! ยอดเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยการพาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไปเที่ยว ฉลอง กันที่ ประเทศญี่ปุ่น
Visitors: 97,149