การดูงานยังต่างประเทศ

เนื้อหา........กำลังดำเนินการ.................


  • Nepcon Thailand 2019.PNG
    การแสดงสินค้าของบริษัทฯ NEPCON THAILAND 2019 ปีที่ 6 ก็มาถึง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัดได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON THAILAND 2019 โดยครั้งนี้บริษัท AINUO INSTRUMENTS...

  • IMG_9156
    บริษัทฯ เลี้ยงฉลอง!!!!! ยอดเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยการพาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไปเที่ยว ฉลอง กันที่ ประเทศญี่ปุ่น

  • IMG_1123
    การท่องเที่ยวยังต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี ที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่ๆ ของบุคคลกรของบริษัทฯ ฟรี ตลอดงาน
Visitors: 60,467