รายชื่อลูกค้าของบริษัทฯ

รายชื่อลูกค้าของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน

The customers list of our Techno_Test  up to date

นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานจนมาถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) เป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่และได้จากถ่ายทอด/เรียนรู้จากโรงงานผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จากความต้องการของลูกค้าก็ดี หรือจากการเกิดปัญหาต่างๆ ของลูกค้าก็ดี นำสิ่งทั้งหมดที่ผ่านมานี้ มานำเสนอ ปรับปรุง แก้ปัญหา ให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ รวมทั้งที่เป็นลูกค้าที่ผ่านมาด้วยเสมอ สิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ ทำนี้ เป็นไปตาม สโลเกลที่ว่า

         " TECHNO_TEST meet your test as well "

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความมั่นใจ ไม่ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้วแต่มีความต้องการเพิ่มเติม หรือกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, ตู้คอนโทรล 1&3 เฟส, ชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้หยิบยกกลุ่มยี่ห้อสินค้าของลูกค้าบริษัทฯ อาทิ เช่น 

 
     

             

                   

          

                       

  

      

              

      


    

Visitors: 111,221