เครื่องช่วยจับหยึด (Test stand for Durometer)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • Digital Durometer.png
    เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Durometer เป็น Digital Durometer ที่แม่นยำซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สำหรับไดรฟ์โดยตรง พอร์ตข้อมูล RS232 สำหร...

  • Analog Durometer.png
    เครื่องวัดค่าความแข็งAnalog & Digital Shore / Duorometerหลักการที่ใช้ในการวัดความแข็งจะขึ้นอยู่กับการวัดแรงต้านทานของการแทรกซึมของหมุดเข้าไปในวัสดุทดสอบภายใต้แรงสปริงที่ทราบ ปร...
Visitors: 147,464