แบบเข็ม (Analog type)

เครื่องวัดค่าความแข็ง

Analog & Digital Shore / Duorometer

หลักการที่ใช้ในการวัดความแข็งจะขึ้นอยู่กับการวัดแรงต้านทานของการแทรกซึมของหมุดเข้าไปในวัสดุทดสอบภายใต้แรงสปริงที่ทราบ ปริมาณการเจาะ (สูงสุด 2.5 มม.) จะถูกแปลงเป็นการอ่านค่าความแข็งในระดับ 100 หน่วย
1. เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ควรวัด Durometer อย่างน้อย 12 มม. (ประมาณ 0.500") จากขอบของตัวอย่าง เนื่องจากลักษณะความแข็งของตัวอย่างใดๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงที่ขอบ
2. เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ความหนาของตัวอย่างควรเกิน 6 มม. (ประมาณ 0.250") หากตัวอย่างบางกว่านี้ ก็สามารถใช้ตัวอย่างวัสดุเดียวกันสำรองเพื่อเพิ่มความหนาได้
3. ไม่ควรใช้คูปองทดสอบหรือชุดทดสอบ (ยางหรือพลาสติก) สำหรับการตรวจสอบการสอบเทียบ เนื่องจากตัวอย่างทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับอุณหภูมิและสภาพแสง ค่า Shore ที่กำหนดเมื่อจัดหาเป็นกระป๋องใหม่ และจะแตกต่างกันไปตามอายุ การตรวจสอบการสอบเทียบที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีการยืนยันอย่างอิสระเกี่ยวกับแรงสปริงภายในพร้อมกับการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของพินเทียบกับค่าที่ระบุบนมาตราส่วน
4. ตามมาตรฐาน ASTM D 2240 ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 10 และสูงกว่า 90 จะไม่ถือว่าเชื่อถือได้และควรละทิ้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือก Scale ที่เหมาะสมที่จะให้ผลลัพธ์ระหว่าง 10-90 หน่วย 

                                                                           
                                                                                 รูปแบบหลักการทำงานของการวัดความแข็ง


เราสามารถเลือกชนิดการใช้งานตามรูปต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเสอน ดังต่อไปนี้

  • Digital Durometer.png
    เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Durometer เป็น Digital Durometer ที่แม่นยำซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สำหรับไดรฟ์โดยตรง พอร์ตข้อมูล RS232 สำหร...

  • Durometer.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 147,463