แบบตัวเลข (Digital display type)

เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข

Digital Durometer 

 • Durometer DD-4.jpg
  เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Durometer Rex DD-4 (แบบ :A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C ) รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล รุ่น DD-4 นี้ เป็นรุ่...

 • MODEL20DD.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • LX-X-Y.png
  เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Durometer LX-series (แบบ :A, C, D ) รายละเอียดทั่วไป: เครื่องทดสอบความแข็งของชอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดยางวัลคาไนซ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่อ...

 • EX-series.png
  เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Hardness Tester / Durometer EX-series EX-AEX-BEX-CEX-DEX-DOEX-EEX-OEX-OO รายละเอียดทั่วไป:เครื่องทดสอบความแข็งแบบชอร์ EX- ซีรี่ส์ มีประเภท A, B,...
Visitors: 111,221