แบบตัวเลข (Digital display type)

เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข

Digital Durometer 

  • Durometer DD-4.jpg
    เครื่องวัดความแข็งแบบตัวเลข Digital Durometer Rex DD-4 (แบบ :A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C ) รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล รุ่น DD-4 นี้ เป็นรุ่...

  • MODEL20DD.jpg
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 101,878