เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด-ด้าย-สายสลิง (Wire-Yarn Tension meter) / แรงตึงสายพาน (Belt Tension Tester)

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด/เส้นด้าย/สายพาน

Wire/Cabel/Yarn/ Belt Tension meter


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความตึงเครียดในสายไฟ, สายเคเบิล, สิ่งทอ, เข็มขัดและอื่น ๆ การวัดค่าความตึงใช้ระบบลูกกลิ้ง 3 ตัว ที่วัสดุเดินทางผ่านลูกกลิ้งทำให้เกิดการโก่งตัวในลูกกลิ้งกลางซึ่งเชื่อมต่อกับตัวบ่งชี้อะนาล็อกฝเข็ม หรือโหลดเซลล์ในแบบดิจิตอล เซ็นเซอร์ความตึงลูกกลิ้งแบบเดี่ยว และเครื่องวัดความตึงเครียดด้วยสายโซนิคเป็นเครื่องวัดความตึงเครียดชนิดอื่น ๆ ค่าความตึงอาจถูกอนุมานได้จากความถี่ของการสั่นสะเทือนของวัสดุภายใต้ความเค้นโดยการแก้ "Vibrating String Equation" เครื่องทดสอบแรงดึงสามารถใช้เป็นอุปกรณ์มือถือหรือเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งถาวรได้ เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างวงปิดการควบคุมความตึงเครียด

แบ่งการแสดงผลค่าความตึงในการวัดเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. แบบเข็มหรืออนาล็อก (Mechanical Tension meter type)
2. แบบตัวเลข (Digital Tension meter Type)

ทั้งนี้การที่จะหาเครื่องชนิดนี้ไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องทราบลักษณะหรือรูปแบบการใช้งาน เช่น การวัดแรง ณ ขณะเส้นลวดเคลื่อนที่หรือไม่ ขนาดความโตของเส้นลวดเท่าไร และที่สำคัญที่สุด(หากทราบ) ช่วงระยะแรงที่ต้องการ ทำได้เครื่องทดสอบแรงตึงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  


  • Mechaincal Tension Meter.png
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Mechanical Tension Meter เป็นมิเตอร์วัดความตึงของเส้นลวดแบบเข็ม เป็นการวัดแรงตึงขณะที่มีการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย เส้นใย และเส้นลวดทองแดง เสันพลาสติก ...

  • Digital Tension Meter.png
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter เป็นมิเตอร์/เครื่องวัดความตึงของเส้นลวดแบบแสดงผลเป็นตัวเลข ซึ่งจะได้ค่าในการวัดมีเที่ยงตรงกว่าแบบเข็ม ไม่มีผลต่อมุมมองในการอ่...

  • Belt Tension Meters.png
    เครื่องวัดแรงตึงสายพานBelt Tension meterเป็นเครื่องวัดหรือมิเตอร์ที่สามารถใช้เครื่องวัดความตึงสายพานเพื่อตรวจสอบว่าสายพานขับเคลื่อนที่ติดตั้งมีความตึงที่แนะนำหรือไม่ ค่าเป้าหมายสำห...
Visitors: 145,830