เครืองวัดแรงดึง-กดแบบยูนิเวอร์เซล ELECTRONIC UNIVERSAL TESTING MACHINE

เครื่องทดสอบแรงดึง-แรงกดแบบยูนิเวอร์เซล 

(Electronic Universal Testing Machine)

เครื่องทดสอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบวัสดุและวัสดุอื่น ๆ และวัสดุอื่น ๆ ภายใต้ความตึงเครียด อัด ดัดขวางและแรงเฉือนโหลด การทำงานของเครื่องโดยการส่งไฮดรอลิกของโหลดจากชิ้นงานทดสอบจะเป็นตัวบ่งชี้โหลดแยกต่างหากกัน ระบบไฮดรอลิกในอุดมคติ เริ่มเหมาะเพราะมันแทนการส่งผ่านภาระคันโยกและขอบใบมีดซึ่งมีแนวโน้มที่จะสวมใส่และความเสียหายที่เกิดจากการช็อตในการแตกของชิ้นทดสอบ

โดยขนาดทดสอบแรงและรูปแบบของเครื่องทดสอบมีหลายแบบ อาทิ เช่น ขนาดทดสอบแรงตั้งแต่ 1 kgf.cm แต่ไม่เกิน 100kgf.cm เครื่องทดสอบสามารถเลือกแบบแกนเดียวได้ (Single Column) หากอรงทดสอบมากกว่านั้นก็จะมีแบบ แกนคู่ (dual column) และแบบสี่แกน (four column) และการทดสอบนั้นมีแบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ หรือจาก หน้าจอก็ได้ (control panel) ตามรูปด้านล่าง

 

                         

Visitors: 147,463