เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field Meter)

เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic field meter (EMF Meter)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุไฟฟ้าถูกล้อมรอบด้วยสนามไฟฟ้า อนุภาคที่มีประจุในการเคลื่อนไหวผลิตสนามแม่เหล็ก เมื่อความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคเรียกเก็บข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะผลิต

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 เมื่อนักฟิสิกส์พบว่าโค้งไฟฟ้า (ประกายไฟ) อาจจะมีการทำซ้ำในระยะไกลโดยไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่าง นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นไปได้ในการติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สายไฟเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเป็นครั้งแรกทำให้การใช้ไฟฟ้าโค้ง เหล่านี้ "ส่งสัญญาณจุดประกาย" และผู้รับร่วมดังกล่าวเป็นที่น่าตื่นเต้นให้กับประชาชนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นวันนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารไร้สาย ดังนั้นในบรรยากาศของแต่สถานที่จีงอาจมีสนามแม่เหล็กมากน้อยต่างกันไป แต่ในบางที่อาจมีการกำจัดสนามแม่เหล็ก ทำให้ต้องมีเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


 • TM-190.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมัลติพารามิเตอร์ Multi-field EMF Meter TM-190 รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลแบบ color TFT LCD ขนาด 2.4 นิ้ว วัดค่าได้ 3 พารามิเตอร์ Electromagnetic F...

 • TM-191.png
  เครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF Meter TM-191 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องมือนี้จะนำไปใช้กับการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำมาก (ELF) 30 ถึง 300Hz มีความสามารถในการวัดความเข้มขอ...

 • TM-194.png
  เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของเตาไมโครเวฟ Microwave Oven Leakage Detector TM-194 รายละเอียดทั่วไป: มิเมตร์นี้ถูกนำไปใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดความถี่ 2.45 GHz (ความถี่ไมโครเวฟ) หรือ...

 • TM-195.png
  เครื่องวัดความเข้มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 - Axis RF Field Strength Meter TM-195 รายละเอียดทั่วไป: TM-195 ถูกออกแบบมาสำหรับการวัดและการตรวจสอบความถี่วิทยุ (RF) ความแรงของสนามแม่เหล็กไ...
Visitors: 111,220