เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field Meter)

เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic field meter (EMF Meter)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุไฟฟ้าถูกล้อมรอบด้วยสนามไฟฟ้า อนุภาคที่มีประจุในการเคลื่อนไหวผลิตสนามแม่เหล็ก เมื่อความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคเรียกเก็บข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะผลิต

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 เมื่อนักฟิสิกส์พบว่าโค้งไฟฟ้า (ประกายไฟ) อาจจะมีการทำซ้ำในระยะไกลโดยไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่าง นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นไปได้ในการติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สายไฟเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเป็นครั้งแรกทำให้การใช้ไฟฟ้าโค้ง เหล่านี้ "ส่งสัญญาณจุดประกาย" และผู้รับร่วมดังกล่าวเป็นที่น่าตื่นเต้นให้กับประชาชนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นวันนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารไร้สาย ดังนั้นในบรรยากาศของแต่สถานที่จีงอาจมีสนามแม่เหล็กมากน้อยต่างกันไป แต่ในบางที่อาจมีการกำจัดสนามแม่เหล็ก ทำให้ต้องมีเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


 • TM-190.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมัลติพารามิเตอร์ Multi-field EMF Meter TM-190 รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลแบบ color TFT LCD ขนาด 2.4 นิ้ว วัดค่าได้ 3 พารามิเตอร์ Electromagnetic F...

 • TM-191.png
  เครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF Meter TM-191 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องมือนี้จะนำไปใช้กับการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำมาก (ELF) 30 ถึง 300Hz มีความสามารถในการวัดความเข้มขอ...

 • TM-194.png
  เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของเตาไมโครเวฟ Microwave Oven Leakage Detector TM-194 รายละเอียดทั่วไป: มิเมตร์นี้ถูกนำไปใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดความถี่ 2.45 GHz (ความถี่ไมโครเวฟ) หรือ...

 • TM-195.png
  เครื่องวัดความเข้มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 - Axis RF Field Strength Meter TM-195 รายละเอียดทั่วไป: TM-195 ถูกออกแบบมาสำหรับการวัดและการตรวจสอบความถี่วิทยุ (RF) ความแรงของสนามแม่เหล็กไ...

 • Air Velocity Meter.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลมหรือAnemometerคือเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของลมมีหลายประเภทเช่น1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup ...

 • Lux Meter.png
  เครื่องวัดแสง Lux / Light meter เครื่องวัดแสงหรือLux Meterคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีกา...

 • Sound Meter.png
  เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียงหรือSound level meterคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่าง...

 • Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermohygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิคือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากหลอด...

 • Tachometer.png
  เครื่องวัดความเร็วรอบTachometer& Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้ 1.เครื่องวัด...

 • CO2 meter.png
  เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector)คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้...
Visitors: 147,464