เครื่องทดสอบคุณสมบัติของขดลวด (Impulse Winding Tester)

เครื่องทดสอบไฟกระซาก หรือ การทดสอบคุณสมบัติของขดลวด

อาจจะเรียกว่า Surge Tester หรือ Impulse Winding Tester เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับทดสอบที่เป็นลักษณะขดลวด (เช่น หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า มอเตอร์) การทดสอบเครื่องมือที่ทดสอบคุณสมบัติตนเองฉนวนของขดลวด อิทธิพลของวัสดุ, วัสดุแม่เหล็กและกรอบของการพันขดลวดยังผลิตพิเศษลดฉนวนคุณสมบัติของชั้นขดลวดพร้อมกับจัมเปอร์และแจ็ค เป็นการใช้เทคโนโลยีของอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงไปยังการเก็บรูปแบบของคลื่นตัวอย่างของขดลวดมาตรฐาน (Master) ในตัวเครื่อง โดยการเปรียบเทียบ ผลการค้นหารูปแบบของคลื่นของขดลวดทดสอบต้นแบบข้อบกพร่องใน DUT สามารถพบได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพของขดลวดทดสอบให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้


 • TH2882-3A.png
  เครื่องทดสอบคุณสมบัติของขดลวด/เส้นลวด Impulse Winding Tester TH2882A-3 (300-3000V Range) TH2882A-5/TH2882A-5S (500-5000V Range) รายละเอียดทั่วไป : เนื่องจากอิทธิพลของวัสดุขดลวด, ...

 • IWT-5000A.png
  เครื่องทดสอบไฟกระซากและคุณสมบัติขดลวด Surge Tester / Impulse Winding Tester IWT-5000A รายละเอียดทั่วไป : เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับทดสอบที่เป็นขดลวด (เช่นหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ...

 • TH2883-5.png
  เครื่องทดสอบคุณสมบัติของขดลวด Impulse Winding Tester TH2883-1 (30-1200V Output) TH2883-5 (500-5000V Output) TH2883-10 (500-10kV Output) รายละเอียดทั่วไป : TH2883 ชุดคือการพัฒนาล่า...

 • ZX8815.png
  เครื่องทดสอบคุณสมบัติของขดลวด/เส้นลวด Impulse Winding Tester ZX8815-3KV :100-3000V ZX8815-5KV :100-5000V ZX8815-10KV :100-10000V ZX8815S-2 : 100-5000V มี 2 channel ZX8815S-4 ...

 • TH2883S8-5.png
  เครื่องทดสอบคุณสมบัติของขดลวด แบบ 4/8 ช่องขนาดแรงดัน 5kV 5kV 4/8Channels Impulse Winding Tester TH2883S4-5 (4 ช่องการวัด)TH2883S8-5 (8 ช่องการวัด) รายละเอียดทั่วไป: TH2883 ชุดคือกา...
Visitors: 97,148