สายโพร๊บแบบ Differential Probes

Differential Probes

TESTEC

model

Attenuation Ratio

Bandwidth

Max. Input Voltage (DC + Peak AC)

Vrms

Accuracy

Differential
Mode

Common Mode

absolute Maximum

absolute Maximum

TT-SI 9001

x10

25 MHz

±70 V

±700 V

±1400 V

100 Vrms CAT III

±2 %

x100

±700 V

±700 V

±1400 V

TT-SI 9002

x20

25 MHz

±140 V

±1400 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x200

±1400 V

±1400 V

±1400 V

TT-SI 9101

x10

100 MHz

±70 V

±700 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x100

±700 V

±700 V

±1400 V

TT-SI 9110

x100

100 MHz

±140 V

±1400 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x1000

±1400 V

±1400 V

±1400 V

TT-SI 9010

x100

70 MHz

±700 V

±7000 V

±7000 V

2500 Vrms CAT I

±2 %

x1000

±7000 V

±7000 V

±7000 V

TT-SI 9010A

x100

70 MHz

±700 V

±7000 V

±7000 V

5000 Vrms CAT I

±2 %

x1000

±7000 V

±7000 V

±7000 V

TT-SI 50

x10

50 MHz

±70 V

±700 V

±700 V

600 Vrms CAT I

±1 %

TT-SI 51

x100

50 MHz

±700 V

±1400 V

±1400 V

600 Vrms CAT II

±1 %

TT-SI 200

x10

200 MHz

±20 V

±60 V

±60 V

60 Vrms CAT I

±1 %

 

 

 

 


 • TT-SI-9001.jpg
  TT-SI 9001 1:10 / 1:100 Bandwidth 25 MHz Attenuation Ratio x10 / x100 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 5,5 pF Rise Time 14 ns Measurement Category CAT III Swing ±...

 • TT-SI-9001.jpg
  TT-SI 9002 1:20/ 1:200 Bandwidth 25 MHz Attenuation Ratio x20 / x200 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 5,5 pF Rise Time 14 ns Measurement Category CAT III Swing ±7...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9101 1:10 / 1:100 Bandwidth 100 MHz Attenuation Ratio x10 / x100 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 7 pF Rise Time 3,5 ns Measurement Category CAT III Swing ±...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9110 | 1:100 / 1:1000 Bandwidth 100 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 7 pF Rise Time 14 ns Measurement Category CAT III S...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9010 1:100 / 1:1000 Bandwidth 70 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 10 MΩ, 10 pF Rise Time 5 ns Measurement Category CAT I IN...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9010A 1:100 / 1:1000 Bandwidth 70 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 10 MΩ, 10 pF Rise Time 5 ns Measurement Category ...

 • Acce.jpg
  เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม...

 • IEC Probe Test.png
  โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IECIEC Standard Test Probeจะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test P...

 • EWJW photo.jpg
  ประแจวัดแรงบิดหรือ ประแจปอนด์Torque wrench เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การท...

 • 0000000000000000000000000000.png
  โพรบวัดอุณหภูมิThermocouple probesTPX-Series โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probe)มีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) ใช้สำหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature)โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อม...
Visitors: 115,639