โพร๊บวัดแบบดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Probes)

           Differential Probes : ใช้ดิฟเฟอเรนเชียลโพรบเพื่อดูสัญญาณที่อ้างอิงถึงกันแทนที่จะเป็นกราวด์ และดูสัญญาณขนาดเล็กเมื่อมีออฟเซ็ต DC ขนาดใหญ่หรือสัญญาณโหมดทั่วไปอื่นๆ เช่น สัญญาณรบกวนจากสายไฟ เพื่อใช้ต่อกับเครื่ืองออสซิโลสโคปตามยี่ห้อต่างๆ

โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ TESTEC ในประเทศไทย จึงขอนำเสนอรุ่นต่างๆดังนี้
                                                                                  ตารางการเปรียบเทียบแต่ละรุ่น
model

Attenuation Ratio

Bandwidth

Max. Input Voltage (DC + Peak AC)

Vrms

Accuracy

Differential
Mode

Common Mode

absolute Maximum

absolute Maximum

TT-SI 9001

x10

25 MHz

±70 V

±700 V

±1400 V

100 Vrms CAT III

±2 %

x100

±700 V

±700 V

±1400 V

TT-SI 9002

x20

25 MHz

±140 V

±1400 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x200

±1400 V

±1400 V

±1400 V

TT-SI 9101

x10

100 MHz

±70 V

±700 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x100

±700 V

±700 V

±1400 V

TT-SI 9110

x100

100 MHz

±140 V

±1400 V

±1400 V

1000 Vrms CAT III

±2 %

x1000

±1400 V

±1400 V

±1400 V

TT-SI 9010

x100

70 MHz

±700 V

±7000 V

±7000 V

2500 Vrms CAT I

±2 %

x1000

±7000 V

±7000 V

±7000 V

TT-SI 9010A

x100

70 MHz

±700 V

±7000 V

±7000 V

5000 Vrms CAT I

±2 %

x1000

±7000 V

±7000 V

±7000 V

TT-SI 50

x10

50 MHz

±70 V

±700 V

±700 V

600 Vrms CAT I

±1 %

TT-SI 51

x100

50 MHz

±700 V

±1400 V

±1400 V

600 Vrms CAT II

±1 %

TT-SI 200

x10

200 MHz

±20 V

±60 V

±60 V

60 Vrms CAT I

±1 %

 

  Remark :            TT-SI 9001 -> replacement TT-SX 9001

                             TT-SI 9002 -> replacement TT-SX 9002

                             TT-SI 9110 -> TT-SI 8110 (higher voltage) and TT-SI 8051 (different attenuation)

                             TT-SI 9101 -> TT-SI 8071 only 70MHz instead of 100MHz

                             TT-SI 9010 -> TT-SI 8010A and TT-SI 8010B

                             TT-SI 9071 -> TT-SI 8071 with 2% accuracy instead of 1%

                             TT-SI 9010A -> there will be no replacement

                             TT-SI 50 -> TT-SX 200 with higher bandwidth

                             TT-SI 51 -> there will be no replacement


 • TT-SI 7002.png
  TT-SI 7002 :25MHz active differential probe x20 / x50 /x200 TT-SI 7005 :60MHz active differential probe x1 / x5 /x10

 • TT-SI 8071.png
  TT-SI 8071 และTT-SI 8110 TT-SI 8050, TT-SI 8051 และTT-SI 8052 TT-SI 8010A และ TT-SI 8010B ราคาสินค้า : .....กรุณาโทรสอบถาม.....ดาวน...

 • TT-SX 9001.png
  TT-SX 9001 และ TT-SX 9002 :30 MHz Active Differential Probes

 • TT-SX 200.png
  TT-SX 200 : 200MHz ACTIVE DIFFERENTIAL PROBE

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9101 1:10 / 1:100 Bandwidth 100 MHz Attenuation Ratio x10 / x100 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 7 pF Rise Time 3,5 ns Measurement Category CAT III Swing ±...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9110 | 1:100 / 1:1000 Bandwidth 100 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 4 MΩ, 7 pF Rise Time 14 ns Measurement Category CAT III S...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9010 1:100 / 1:1000 Bandwidth 70 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 10 MΩ, 10 pF Rise Time 5 ns Measurement Category CAT I IN...

 • TT-SI-9101.jpg
  TT-SI 9010A 1:100 / 1:1000 Bandwidth 70 MHz Attenuation Ratio x100 / x1000 Accuracy ±2 % Input Impedance 10 MΩ, 10 pF Rise Time 5 ns Measurement Category ...

 • Acce.jpg
  เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม...

 • IEC Probe Test.png
  โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IECIEC Standard Test Probeจะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test P...

 • EWJW photo.jpg
  ประแจวัดแรงบิดหรือ ประแจปอนด์Torque wrench เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การท...

 • 0000000000000000000000000000.png
  โพรบวัดอุณหภูมิThermocouple probesTPX-Series โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probe)มีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) ใช้สำหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature)โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อม...

 • โพร๊บวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Probe)หลักการการทำงานคือเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัวนำนั้นซึ่งCurrent Probeจะถูกออกแบบให้ตรวจจับสนามแม่เหล็ก...
Visitors: 147,464