หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

สิ่งหนึ่ง....นอกจากภาระกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้การบริการกับลูกค้าทัั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น คุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายได้รับการแต่งแตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า สินค้าที่จำหน่ายให้นั้นจะมีการบริการหลังการขายหากเกิดปัญหา รวมถึงเรื่องการอบรมการใช้งาน การตรวจเช็ดสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ตามรายนามต่างๆด้านล่าง

         

            

         

    

Visitors: 50,708