หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสิ่งหนึ่ง....นอกจากภาระกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้การบริการกับลูกค้าทัังก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น คุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจึงได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า สินค้าที่จำหน่ายให้นั้นจะมีการบริการหลังการขาย หากเกิดปัญหารวมถึงเรื่องการอบรมการใช้งาน การตรวจเช็ดสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ตามรายนามต่างๆ ด้านล่าง


       
                                                                                                                      

                       

   

                

      

                                                                 

Visitors: 147,463