สายวัดสัญญาณ/สายต่อต่างๆ

เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถค้นหาตามรายการต่างๆ ด้านล่าง หรืออาจติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ได้ 

 • probe.jpg
  สายโพร็บวัดสัญญาณสำหรับออสซิลโลสโคป ขนาด 100-500MHz Oscilloscope Probe DC-500MHz T6500 รายละเอียดทั่วไป: เป็นสายโพร๊บสำหรับเครื่องออสซิลโลสโคปขนาด DC-500MHz ที่สามารถใช้ได้กับทุกยี...

 • TH26050.JPG
  4-Wire Test lead with Banana & Kelvin clip สาย 4-wire แบบตัวต่อ banana และ Kelvin clip TH26050 รายละเอียดทั่วไป: เป็นสายที่แบบ 4-wire หัวต่อแบบ Banana และอีกด้านเป็นสายปากคลีบ ...

 • TT-SI-9001.jpg
  Differential Probes TESTEC model Attenuation Ratio Bandwidth Max. Input Voltage (DC + Peak AC) Vrms Accuracy Differential Mode Common Mode absolute Maximum ...

 • IEC-61032-test-probe.jpg
  โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IECIEC Standard Test Probeจะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test P...
Visitors: 58,254