เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น (Arbitrary Waveform Function Generators)


 • TFG-3510A.png
  เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบสร้างเองได้ Arbitrary Waveform/Function Generators TFG-3510A/3520A/3540A รายละเอียดทั่วไป: TFG3500A Seriesเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ และ Arbitrary wavef...

 • TFG3600E series.png
  เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่บแบบ Arbitrary waveform Low cost Arbitrary waveform/Function Generators TFG-3605E/3610E/3615E/3620E รายละเอียดทั่วไป: TFG3600E Seriesเป็นรูปแบบของคลื่น a...

 • TFG3600E series.png
  เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบ Arbitrary waveform ที่ความแม่นยำสูง High Precision Arbitrary waveform / Function Generators TFG-3660 TFG-36100 TFG-36120 รายละเอียดทั่วไป: TFG3600 Se...

 • UPF-series.png
  DDS ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ แบบกำหนดค่าเองได้25 - 120MHz DDS FUNCTION (ARBITRARY) GENERATOR UPF series รายละเอียดทั่วไป: ฟังก์ชั่นเดียวกันทั้งสองเอาท์พุท ใช้เทคโนโลยีการส...

 • UPF1.5.png
  DDS ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ แบบกำหนดค่าเองได้5 - 20MHz DDS FUNCTION (ARBITRARY) GENERATOR UPF-1.5 seriesรายละเอียดทั่วไป: ฟังก์ชั่นเดียวกันทั้งสองเอาท์พุท ใช้เทคโนโลยีการสังเค...
Visitors: 147,464