กิจกรรม

การแสดงสินค้าของบริษัทฯ

 
NEPCON THAILAND 2018
(20-23 June 2018 at Bitec Bangna Exhibition hall)

                     

เป็นปี 5 ติดต่อกันที่บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON THAILAND 2018 โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสินค้าภายใต้ยี่ห้อ "TWINTEX" ที่มีโรงงานทั้งในไต้หวั่นและจีน มาแสดงสินค้าที่ประเทศไทย โดยสินค้าจาก Twintex Eletcronic Co., Ltd. อาทิเช่น แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง-กระแสสลับสูง (ขนาดแรงดัน 6000V และกระแสสูงถึง 500A), ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์, มัลติมิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์โหลด เป็นต้น

                                                        

           

      

NEPCON THAILAND 2017


                                         

เป็นปีที่ 4  แล้วที่บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON 2017 ที่ไบเทค โดยจับมือร่วมกับผู้ผลิตจากต่างประเทศคือ Changzhou Tonghui  Electronic Co., Ltd. เพื่อแสดงสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทางด้าน Test Measure and Test Products เช่น เครื่องวัดและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Tester) ขนาดต่างๆ เครื่องวัดค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

                                                     

                         NEPCON THAILAND 2016

 

เป็นปีที่ 3 แล้วที่บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับผู้ผลิตจากต่างประเทศ Qingdau Ainuo Instruments Co., Ltd. เพื่อแสดงสินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่เกิดการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน และเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและโรงงานผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมไปถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า ให้เพิ่มปริมาณการผลิต และลดกำลังคนในสายงาน เป็นต้น

 

         

 

                             

                      เครื่องทดสอบสเตเตอร์                                      เครื่องทดสอบมอเตอร์                  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

NEPCON THAILAND 2015

ทางบริษัท ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าโดยร่วมมือกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ Qingdao Ainuo Instruments Co., Ltd. ในงาน NEPCON THAILAND 2015 ณ ศุนย์แสดงสินค้า Bitech บางนา ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยในงานมีการแสดงสินค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่องมือวัดและทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องทดสอบมอเตอร์ สเตเตอร์ ที่ร่วมฟังก์ชั่นในการทดสอบไว้ในเคร่องเดียว เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

 
                                              

 

โดยมีภาพประกอบด้านล่าง

              

Visitors: 55,756