กิจกรรม

 บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด
 
นอกเหนือจากการมุ่งมั่นประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองตามต้องการและบริการต่อลูกค้าของบริษัทแล้วนั้น ในแง่ของบุคลากร พนักงานของบริษัทฯ นั้นทางผู้บริหารหรือตัวบริษัทฯ เอง ก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะต้องการกำไรเข้าบริษัทฯ แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับมองว่า รายได้ที่เป็นกำไรเข้าสู่บริษัทฯ นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน โดยเหตุนี้........ส่วนของผู้บริหารเองนั้นจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโอกาสเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความสามัคคี และความปรองดองซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงานก็ดี หรือกับผู้บริหาร ที่ได้ผ่านมาจะถึงปัจจุบันและในอนาคตก็ยังเป็นเช่นนี้ อาทิเช่น

 • จัดเลี้ยงงานวันเกิดของแต่ละบุคคลาการเป็นประจำของทุกๆ ปี
 • เลี้ยงฉลองยอดขายตามเป้าประจำเดือน พร้อมรับเงินเดือนพิเศษเพิ่มเติม
 • จัดงานฉลองวันครบรอบบริษัทฯ ประจำปีแล้ว แจกของขวัญที่เป็นเงินรางวัลและทองคำแท่ง และอื่นๆ
 • แจกโบนัสประจำปี
 • การทำบุญตามวัดต่างๆ
 • งานบริจาคเพื่อสาธารณะต่างๆ
 • จัดการท่องเที่ยวยังต่างประเทศฟรี ในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น เกาหลีใต้ ปี 2018 ญี่ปุ่น ปี 2019, 2020 และล่าสุด เดือนตุลาคม 2565 ที่ประเทศตุรกี  

ทั้งนี้กิจกรรมที่สำคัญอันดับต้นๆ คือ....การเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของบุคคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ ยังต่างประเทศ..... ส่วนผู้บริหาร ต้องการสื่อสารไปยังบุคคลากร พนักงานของบริษัทฯ ว่า "เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ การที่ได้ทำงานร่วมกัน เสมือนลงเรือลำเดียวกัน ฝากชีวิตและครอบครัวกับที่นี้แล้ว เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่คำปฎิฎาน ของบริษิทฯ ที่มีต่อลูกค้าเท่านั้นที่ว่า.....

                                                                      "TechnoTest Met Your Test at Well"

แต่ยังร่วมบุคลากร พนักงานบริษัทฯ เช่นกัน คือ

                     "TechnoTest makes your life a good success"


 • Trip Turkiye
  หลังจากห่างหายการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจเกือบ 2 ปีครึ่ง (ทริบล่าสุดก่อนหน้านี้ กลางเดือนมากราคม 2563 (2022) นี้เป็นการท่องเที่ยวที่บริษัทฯ จัดขึ้นหลังจากโรคโควิด-19 ได้ทุเล่าลงแล้ว ...

 • Skype_Picture_2020_01_21T08_31_04_855Z
  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ได้ออกไปเที่ยวยังต่างประเทศและเป็นครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นแต่เป็นที่.....HOKKAIDO.... ที่บริษัทฯ พาเพื่อนร่วมงาน ไปฉลองยอดขายปี 2019 ตามเป้าที่ตั้งไว้ (ยอด...

 • banner-of-TTS.png
  การแสดงสินค้าของบริษัทฯ NEPCON THAILAND 2019 ปีที่ 6 ก็มาถึง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัดได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน NEPCON THAILAND 2019 โดยครั้งนี้บริษัท AINUO INSTRUMENTS...

 • IMG_1123
  การท่องเที่ยวยังต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี ที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่ๆ ของบุคคลกรของบริษัทฯ ฟรี ตลอดงาน

 • IMG_9156
  บริษัทฯ เลี้ยงฉลอง!!!!! ยอดเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยการพาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไปเที่ยว ฉลอง กันที่ ประเทศญี่ปุ่น

 • 304.jpg
  บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด หนึ่งในผู้นำเข้าเครืองวัดฯ มีส่วนช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ ในสภาวะที่ทั้งโลกประสบปัญหาวิกฤต ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ ได้รวมบริจาคเครื่องวั...

 • Skype_Picture_2019_10_02T10_07_03_035Z.jpeg
  เนื้อหา........กำลังดำเนินการ.................
Visitors: 147,464