แหล่งจ่ายไฟ AC แบบ Multi-mode (Multi-mode Output AC Power Supply)

เป็นแหล่งจ่ายไฟที่สามารถโปรแกรมสั่งการทำงานเอาท์พุทของแหล่งจ่ายไฟ ให้กับโหลดที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโหลดแบบ single phase หรือ three phase ก็ตามจะเรียกว่า Multi-mode output โดยจะแบ่งชนิดการจ่ายเอาท์พุทได้ เป็น 3 แบบ ดังนี้

  • Standard 3-phase model เป็นการจ่ายเอาท์พุทให้กับโหลดที่เป็นต่อแบบ 3 เฟสทั่วไป ตามขนาดเพาเวอร์ของเครื่องที่ระบุไว้
  • Single phase parallel mode เป็นการจ่ายเอาท์พุทแบบเฟสเดียว (single phase output) โดยการต่อ 3-line เทียบกับ N ทำให้ได้ขนาดเพาเวอร์เท่ากับการจ่ายโหลดแบบ 3 เฟส
  • 3 separated phase model เป็นการจ่ายเอาท์พุทในแบบเฟสเดียวแต่ การต่อนั้นจะแยกแต่ละเฟสออกจากกันเทียบกับ N ดังนั้นขนาดเพาเวอร์จะลดลง 1 ใน 3 ของเพาเวอร์ของเครื่อง


                                                           รูปแสดงการจ่าย load ของแต่ละ mode

สามารถเลือกดูสินค้าตามความต้องการในรุ่นต่างๆ ด้านล่าง 


  • ANFS-Series.png
    แหล่งจ่ายไฟ AC ชนิดมัลติ-โหมด เอาท์พุท โปรแกรมได้ Multi-Mode Output (Single & Three phase) Programmable AC Power Supply ANFS***A series รายละเอียดทั่วไป: การใช้เทคโนโลยีการค...

  • ANPF series.png
    เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมค่าได้Programmable AC Power SupplyANPF-Seriesรายละเอียดทั่วไปแหล่งจ่ายไฟ AC แบบตั้งโปรแกรมได้ซีรีส์ ANFP(F) ใช้การควบคุมแบบดิจิตอล FPGA การควบคุมรูปค...
Visitors: 149,143