แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียว (Single phase output AC Power Supply)

เป็นแหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency cnversion AC Power Supply) ที่จ่ายเอาท์พุทให้กับโหลดเฟสเดียวตั้งแต่ 500VA จนถึง 600KVA สามรถปรับค่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ตามความเหมาะสมของโหลดที่ต้องการ 


  • 97H.jpg
    แหล่งจ่ายไฟเอซี เอาท์พุทเฟสเดียว Single output frequency Conversion Power Supply AN97(F) Single phase output series รายละเอียดทั่วไป: การใช้งานความถี่พัลส์เอฟเอ็มสูงความกว้างและ...

  • AN98_New.jpg
    เครื่องจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียว New Generation AC Power Supply ANFC-Single phase series / ANFC***S(F) รายละเอียดทั่วไป นำเทคโนโลยีดิจิตอลแบบ FPGA โดยตระหนักถึงการควบคุมความแม่นยำและม...

  • AN61.jpg
    เครื่องจ่ายไฟ AC แบบโปรแกรมได้ Programmabel AC Power Supply/Frequency Conversion Power Supply AN61-Series รายละเอียดทั่วไป: AN61-Seriesเป็นแหล่งจ่ายไฟACโดยการทดสอบการใช้งานขั้นสูง...
Visitors: 49,147