แหล่งจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียว (Single phase output AC Power Supply)

เป็นแหล่งจ่ายไฟเอซี (Frequency cnversion AC Power Supply) ที่จ่ายเอาท์พุทให้กับโหลดเฟสเดียวตั้งแต่ 500VA จนถึง 600KVA สามรถปรับค่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ตามความเหมาะสมของโหลดที่ต้องการ 


 • AC PS with TTS logo backgroud.png
  แหล่งจ่ายไฟเอซี เอาท์พุทเฟสเดียว Single output frequency Conversion AC Power Supply AN97(F) Single phase output series รายละเอียดทั่วไป: การใช้งานความถี่พัลส์เอฟเอ็มสูงความกว้าง...

 • ANFC-Series.png
  เครื่องจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียว New Generation AC Power Supply ANFC-Single phase series / ANFC***S(F) รายละเอียดทั่วไป นำเทคโนโลยีดิจิตอลแบบ FPGA โดยตระหนักถึงการควบคุมความแม่นยำและม...

 • AN61 Series.png
  เครื่องจ่ายไฟ AC แบบโปรแกรมได้ Programmabel AC Power Supply/Frequency Conversion Power Supply AN61-Series รายละเอียดทั่วไป: AN61-Seriesเป็นแหล่งจ่ายไฟACโดยการทดสอบการใช้งานขั้นสูง...

 • AN77-Series.png
  แหล่งจ่ายไฟ AC แบบจ่ายกระแสไฟคงที่ AC Constant Current Power Supply/Power SourceAN77 series รายละเอียดทั่วไป : ขนาดพิกัดเอาท์พุทรุ่นมาตราฐาน กระแส 10A ~ 3000A ความถี่ 45 ~ 65Hz, แ...

 • ATS-1000 series.png
  แหล่งจ่ายไฟเอซี เอาท์พุทเฟสเดียว แบบปรับความถี่ได้ AC Power Soure ATS-1000 series รายละเอียดทั่วไป : เอาท์พุทที่ปรับได้เต็มรูปแบบ: ด้านต่ำ 1.0 ~ 150V ด้านสูง 150.1 ~ 300V ที่ความ...

 • APS-51 Series.png
  แหล่งจ่ายไฟเอซี เอาท์พุทเฟสเดียว แบบปรับความถี่ได้ AC Power Soure APS-50 series รายละเอียดทั่วไป : เอาท์พุทที่ปรับได้เต็มรูปแบบ: ด้านต่ำ 1-150V ด้านสูง 1 ~ 300V ความละเอียด 0.1V ...

 • M10-500 Series.png
  หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า 0-250 โวลท์เอซี 0-250Vac Variable Voltage Transformer M10-500 Series รายละเอียดทั่วไป: เสียบสายไฟหรือ binding post สำหรับต่ออินพุท ซ็อกเก็ตแบบ safety ขน...
Visitors: 97,140