เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Bench-top Temperature meter)

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ

Bench-top Digital Thermometer 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ หรือ Bench-top Digital Temperature meter คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องวัดอุณหภูมิอีก 2 ชนิดที่ได้เสนอไปแล้ว และมีความแตกต่างในรายคุณลักษณะ ออกไป อาทิเช่น
1. ชนิดของตัวตรวจจับหรือ เซ็นเซอร์ จะมีให้มากกว่าและหลากหลาย
2. จำนวนช่องในการวัดได้มากกว่า ตั้งแต่ 1 ช่องสัญญาณ จนถึงมากกว่า 100 ช่อง
3. ค่าความแม่นยำและค่าความผิดพลาดดีกว่า ระดับ 0.05% 
4. มีอุปกรณ์ประกอบช่วยในการบันทึกค่าและเก็บค่าอุณหภูมิ แบบ real time เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุ่น ตามความต้องการตามรายการสินค้าด้านล่าง   

 

 • TT-2400 series.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบหลายช่อง Multi-Channels Temperature Meter TT-2400 Seiresประกอบไปด้วยรุ่นดังนี้TT-2408 : จำนวน 8 ช่องTT-2416 : จำนวน 16 ช่องTT-2424 : จำนวน 24 ช่องT...

 • AT4508.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบหลายช่อง (Multi-Channels Temperature Recorder Meter) AT-4500 series รายละเอียดทั่วไป มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปอร์ (Thermocouple) จอแสด...

 • JK7000 with TTS logo backgroud.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 8 ถึง 128 แชนเนลMulti-Channel Temperature & Humidity Data Logging TesterJK7K- series รายละเอียดทั่วไป: ใช้ตัวประมวลผลความเร็วสูง...

 • Infared Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดInfrared Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่อ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อนบางครั้งเรียกว่ารังสีว่าควา...

 • Handheld Temp Meter.png
  เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้มือจับวัด หรือ Handheld Digital Thermometer คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที...
Visitors: 109,448