เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Bench-top Temperature meter)

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ

Bench-top Digital Thermometer 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ หรือ Bench-top Digital Temperature meter คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องวัดอุณหภูมิอีก 2 ชนิดที่ได้เสนอไปแล้ว และมีความแตกต่างในรายคุณลักษณะ ออกไป อาทิเช่น
1. ชนิดของตัวตรวจจับหรือ เซ็นเซอร์ จะมีให้มากกว่าและหลากหลาย
2. จำนวนช่องในการวัดได้มากกว่า ตั้งแต่ 1 ช่องสัญญาณ จนถึงมากกว่า 100 ช่อง
3. ค่าความแม่นยำและค่าความผิดพลาดดีกว่า ระดับ 0.05% 
4. มีอุปกรณ์ประกอบช่วยในการบันทึกค่าและเก็บค่าอุณหภูมิ แบบ real time เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุ่น ตามความต้องการตามรายการสินค้าด้านล่าง   

 

  • Infared Thermometer.png
    เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดInfrared Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่อ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อนบางครั้งเรียกว่ารังสีว่าควา...

  • Handheld Temp Meter.png
    เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้มือจับวัดHandheld Digital Thermometer คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที่สุดคื...
Visitors: 149,143