เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Bench-top Temperature meter)

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ

Bench-top Digital Thermometer 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ หรือ Bench-top Digital Temperature meter คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องวัดอุณหภูมิอีก 2 ชนิดที่ได้เสนอไปแล้ว และมีความแตกต่างในรายคุณลักษณะ ออกไป อาทิเช่น
1. ชนิดของตัวตรวจจับหรือ เซ็นเซอร์ จะมีให้มากกว่าและหลากหลาย
2. จำนวนช่องในการวัดได้มากกว่า ตั้งแต่ 1 ช่องสัญญาณ จนถึงมากกว่า 100 ช่อง
3. ค่าความแม่นยำและค่าความผิดพลาดดีกว่า ระดับ 0.05% 
4. มีอุปกรณ์ประกอบช่วยในการบันทึกค่าและเก็บค่าอุณหภูมิ แบบ real time เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุ่น ตามความต้องการตามรายการสินค้าด้านล่าง   

 

 • AT4610.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ขนาด 10/20 แชนเนล 10/20 Channels Temperature Meter TM-4610/4620/4710 รายละเอียดทั่วไป: สามารถวัดอุณหภูมิโดยเทอร์โมคับเปิเล, อาร์ทีดี (RTD/PT100),DC...

 • AT4508.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบหลายช่อง (Multi-Channels Temperature Recorder Meter) AT-4500 series รายละเอียดทั่วไป: มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปอร์ (Thermocouple) จอแส...

 • JK7000 with TTS logo backgroud.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 8 ถึง 128 แชนเนลMulti-Channel Temperature & Humidity Data Logging TesterJK7K- series รายละเอียดทั่วไป: ใช้ตัวประมวลผลความเร็วสูง...

 • Infared Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดInfrared Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่อ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อนบางครั้งเรียกว่ารังสีว่าควา...

 • Handheld Temp Meter.png
  เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้มือจับวัด หรือ Handheld Digital Thermometer คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที...
Visitors: 97,149