เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld Thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้มือจับวัด

Handheld Digital Thermometer


คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซ ประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที่สุดคือเทอร์โมรีซิสเตอร์ หรือ เทอร์มิสเตอร์ เซ็นเซอร์ประเภทนี้จะเปลี่ยนความต้านทานของตัวมันเอง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน วงจรอิเล็กทรอนิกส์จะวัดความต้านทานและแปลงเป็นค่าอุณหภูมิเพื่อแสดงผล หรือส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ 


 • TM-70 series with TTS logo backgroud.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิชนิด PT1000 / PT100 แบบ 2 ช่อง ความละเอียดสูงTwo channels PT1000/PT100 RTD ThermometerTM-70 series TM-71/TM-71L TM-72/TM-72L รายละเอียดทั่วไป เครื่องมือนี้รองรับก...

 • TM-80 series with TTS logo backgroud.png
  เทอร์โมมิเตอร์ขนาด 1-4 ช่องThermometer 1 to 4 ChannelTM-80 series TM-81/TM-81L TM-82/TM-82L TM-84/TM-84L TM-84X รายละเอียดทั่วไป:เป็นเครื่องมีหลักการวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิล ใ...

 • TT-4200 series.png
  มิเตอร์วัดค่าอุณหภูมิแบบมือถือหลายช่องสัญญาณHandheld Multi-channel Temperature MeterTT-4200 Seriesรายละเอียดทั่วไป:เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลายช่องสัญญาณแบบใช้มือถือ ใช้โปรเซสเซอร์ไมโ...

 • TM80N_82N.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด K/J K/J type Thermometer TM-80N/TM-82N รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล LCD แบบ Dual 5 หลัก อินพุดเดี่ยว (TM-80N), อินพุตคู่ (TM-82N) ไฟอัตโนมัติด้วยฟังก์ชั่นป...

 • TM747D.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิขนาด 4 ช่อง 4 Channel Data-logger Temperature Meter TM-747D รายละเอียดทั่วไป: ประเภทเทอร์โมคัปเปิลที่รองรับ K/J/T/E/R/S/N Types บันทึกข้อมูลได้ 16,80...

 • AT4208_AT4808.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิหลายช่องแบบมือถือ Handheld Multi-channel Temperature Logger Meter AT-4202 2CHAT-4204 4CHAT-4208 8CHAT-4800 Series รายละเอียดทั่วไป: มีเซนเซอร์วัดอุณ...

 • Infared Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดInfrared Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่อ้างถึงอุณหภูมิจากส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีความร้อนบางครั้งเรียกว่ารังสีว่าควา...

 • Temp Meter.png
  เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะBench-top Digital Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ หรือ Bench-top Digital Temperature meter คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหล...
Visitors: 147,461