เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld Thermometer)


  • Tenmars_TM_747D__5afa4b12bbc63.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิขนาด 4 ช่อง 4 Channel Data-logger Temperature Meter TM-747D รายละเอียดทั่วไป: ประเภทเทอร์โมคัปเปิลที่รองรับ K/J/T/E/R/S/N Types บันทึกข้อมูลได้ 16,80...

  • AT4500_4800.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิหลายช่องแบบมือถือ Handheld Multi-channel Temperature Logger Meter TM4200/TM4800 Series รายละเอียดทั่วไป: มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปอร์ (Th...

  • TM-82N.jpg
    เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด K/J K/J type Thermometer TM-80N/TM-82N รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล LCD แบบ Dual 5 หลัก อินพุดเดี่ยว (TM-80N), อินพุตคู่ (TM-82N) ไฟอัตโนมัติด้วยฟังก์ชั่นป...
Visitors: 64,415