เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld Thermometer)


  • TM747UD.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิขนาด 4 ช่อง 4 Channel Data-logger Temperature Meter TM-747UD รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลแบบ Back light LCD แสดงค่าสูงสุง 9999 จอขนาดใหญ่สามารถแสดงผลกา...

  • AT4500_4800.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิหลายช่องแบบมือถือ Handheld Multi-channel Temperature Logger Meter TM4200/TM4800 Series รายละเอียดทั่วไป: มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปอร์ (Th...

  • TM-82N.jpg
    เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด K/J K/J type Thermometer TM-80N/TM-82N รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล LCD แบบ Dual 5 หลัก อินพุดเดี่ยว (TM-80N), อินพุตคู่ (TM-82N) ไฟอัตโนมัติด้วยฟังก์ชั่นป...
Visitors: 41,226