เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าแบบ 3 เฟส (Single and Three phase Power Analyzer Meter)

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟส / เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 3 เฟส

Three-phase Power Meter/Anaylzer


 • AN87330.png
  เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าแบบ 1 และ 3 เฟส 1&3 Phase Power Analyzer AN87330 รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวิเคราะห์กำลังความแม่นยำสูง AN87330(F) ซีรีส์ใช้ระบบประมวลผลดิจิตอล FPGA...

 • AN87500 series.png
  เครื่องวิเคราะห์กำลังงานไฟแบบมัลติแชนแนลMulti-Channel Power Analyzer AN87500 seriesรายละเอียดที่วไป : มีจำนวนแชลแนลตั้งแต่ 1 - 6 ช่อง แต่ละช่อง การกำหนดค่าความยืดหยุ่นเป็นหลายช่อง...

 • TM-7900 series.png
  เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสThree-phase AC/DC Power Anaylzer/ MeterTM-7900 series TM-7905 : 1000V/20A (50A), 45Hz~65HzTM-7920 : 1000V/20A (50A), 15Hz~2kHz รายละเอียดทั่วไป:เป็น...

 • CA8332.png
  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Single-Three phase Quality Power Analyzer C.A 8335 รายละเอียดทั่วไป: Qualistar, เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้​​า 1/3 เฟส ที่มี clamps แบบ Ampfle...

 • AN7931X.png
  เครื่องวิเคระห์ค่ากำลังงานไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส แบบเอซี-ดีซี Single and Three phase AC/DC Power Analyzer Meter AN7931X(F) รายละเอียดทั่วไป: การสุ่มตัวอย่าง.ในการวัด ขนาด 12 หลัก...
Visitors: 149,143